Fagdommere, løgn og sannhet3 min read

Now Reading
Fagdommere, løgn og sannhet3 min read

Datter løy om overgrep: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.10840944

 

Jenta er den som skal beklage, mener Håvard Holm: http://www.aftenposten.no/nyheter/–Beklagelig-nar-noen-fremsetter-uriktige-beskyldninger-og-fastholder-det-i-retten-7070582.html

Her skyver lederen av Dommerforeningen, Håvard Holm, uten å betenke seg et øyeblikk, ansvaret over på en 16-årig jente. Det er de ikke navngitte fagdommere i saken som gjorde en skjebnesvanger feil. Det er datteren, mener Holm. Men, det skjønte ikke fagdommerne. De var overbevist om skyld på tross av at det ikke fantes bevis i saken.

«Dette viser at lekfolks skjønn er bedre enn fagdommerens. Fagdommere har ofte en alt for stor tro på egne vurderinger, basert på at man har sett så alt  for mange skyldige i rettsalen», sier advokat Ellen Holager Andenæs.

Mon tro om ikke hun har rett, Andenæs.Spørsmålet er om dette er vanlig blandt fagdommere. Å være overbevist uten bevis. For hvis det er det, hvilket denne saken kan gi en pekepinn om, er det flere saker som ligger i samme gate som denne. Hva slags rettsvesen har vi, når de dømmer på falskt grunnlag? For hva kan ligge bak en falsk dom? Kanskje skulle vi trekke inn andre begrep for å forstå dette? For fagdommerne følte seg åpenbart i sin rett. Hvorfor? Var dommerne ute i et slags religiøst ærend? Kanskje følte de seg som samfunnets rettmessige hevnere? Har de fått sterke føringer av riksadvokaten, særlig i saker som dette? For vår riksadvokat Tor Achsel Busch ville ha hele juryordningen vekk, hvis jeg ikke husker feil, slik at fagdommerne fikk overta hele scenen. I så tilfelle, Herr Busch, hadde jo vårt rettsapparat sett annerledes ut, ikke sant? Du holder kortene dine tett til brystet, Tor Achsel. Du gir dessverre ikke inntrykk av å være en ærlig mann. I denne sak ble 48-åringen dømt til 6 års fengsel uten bevis, på grunnlag av beskyldninger fra en jentunge. Beklagelig, sier Holm. Det er dessverre langt fra nok, Herr Håvard Holm. Du må nok meget mere enn å beklage.

«Fagdommere har ofte en alt for stor tro på egne vurderinger, basert på at man har sett så alt  for mange skyldige i rettsalen», sier advokat Ellen Holager Andenæs.

Her har det åpenbart skjedd en masse galt i løpet av mange år, skal en tro Andenæs. Fagdommerne skal ikke kunne gjemme seg bak en Dommerforeningens formann. Denne saken bør få konsekvenser for dem. Likedan for det helsepersonell som gikk god for jenta forklaringer. La oss si det klart og tydelig. Dette er folk som ikke har den innsikt de trenger for å utøve sin dont: 5 års karantene på minstepensjon ville etter min mening gi tilstrekkelig varsel til kollegene fagdommere og andre «forståsegpåere», slik at de viser litt forsiktighet og ikke minst, respekt. Da blir det kanskje langsomt slutt på en straffepraksis som ikke er et hår bedre en sharialovgivningen langt ute på landsbygda i Pakistan.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response