Glenda Jackson om Margareth Thatcher1 min read

Now Reading
Glenda Jackson om Margareth Thatcher1 min read

de avskyeligste sosiale, økonomiske og åndelige skader dette landet…

«We were told, that everything I had been taught as a vice, and I still regard them as vices, under Thatcherism was in fact a virtue;  greed, selfishness, no care for the weaker, sharp elbows, sharp needs. …spoking of selling the family silver and people knowing under those years the price of everything, and the value of nothing».

…ble fortalt at alt jeg hadde lært om dårlige egenskaper, jeg betrakter dem ennå som dårlige egenskaper, under thatcherisme var gode; så som grådighet, egoisme, ikke å bry seg om de svake, skarpe albuer og overdrevent forbruk. …snakket om familiesølv…og folk visste i de dager prisen på alt, men kjente ikke verdien av noe som helst…..

«A woman? Not on my terms,» says the Labour MP, declaring that Thatcher wreaked «the most heinous, social, economic and spiritual damage upon this country»: http://www.newstatesman.com/politics/2013/04/watch-glenda-jackson-savages-thatcher
About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response