Glenda Jackson om Margareth Thatcher1 min read

Now Reading
Glenda Jackson om Margareth Thatcher1 min read

de avskyeligste sosiale, økonomiske og åndelige skader dette landet…

«We were told, that everything I had been taught as a vice, and I still regard them as vices, under Thatcherism was in fact a virtue;  greed, selfishness, no care for the weaker, sharp elbows, sharp needs. …spoking of selling the family silver and people knowing under those years the price of everything, and the value of nothing».

…ble fortalt at alt jeg hadde lært om dårlige egenskaper, jeg betrakter dem ennå som dårlige egenskaper, under thatcherisme var gode; så som grådighet, egoisme, ikke å bry seg om de svake, skarpe albuer og overdrevent forbruk. …snakket om familiesølv…og folk visste i de dager prisen på alt, men kjente ikke verdien av noe som helst…..

«A woman? Not on my terms,» says the Labour MP, declaring that Thatcher wreaked «the most heinous, social, economic and spiritual damage upon this country»: http://www.newstatesman.com/politics/2013/04/watch-glenda-jackson-savages-thatcher
About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response