Now Reading
Victor Ostrovsky om Mossad


Victor Ostrovsky om Mossad

«Jeg hadde altfor lenge tjent for de falske herrene. Så langt tilbake jeg kan huske, tvilte jeg på deres redelighet, men kvelte skeptisismens flamme i loyalitet til de store mål. Jeg tok imot den nye religion, zionismen. Ingenting er enklere enn å kaste seg inn i nasjonalismens dragsug. Selv idag, da jeg kan se tilbake på mine knuste drømmer, grøsser jeg selv hvis jeg hører den israelske nasjonalsang på lang avstand.

Jeg hadde gitt mitt liv og den enestående måte å leve det på, til mitt land. Jeg sørger ikke over de mange tapte år av mit liv hvor jeg forsøkte å virkeliggjøre den såkalte israelske drøm. Det som bekymrer meg er at jeg beskjeftiget meg med noe falskt i så lang tid. Zionismen eksisterer, akkurat som (det sørafrikanske bemrk. red.) aparteid, bare til fordel for ett enkelt folk. Allerede ut fra definisjonen er dette forstokket; en rassistiske bevegelse fra de det 19.århundre; ut fra menneskerettighetenes målestokk holder dette ikke mål».


Fra epilog, Victor Ostrovsky, Mossad, Die schmutzigen Geschäfte des israelischen Geheimdienstes, Goldmann Verlag, vollständige Taschenbuchausgabe, 1996, ISB 3-442-12658-4

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: post@sveningejohansen.no
Comments
Leave a response

Leave a Response