Hizbollah åpner sår i Syria1 min read

Now Reading
Hizbollah åpner sår i Syria1 min read

Etter min mening står us zionistene bak krigen, det er den samme metode de brukte i Serbia/Bosnia, i Libya, i Irak og nå Syria. De avbilder rett og slett den indre forråtnelse. Men prøver hele tiden å skyve skylden på andre. Det kan de gjøre fordi de har makt innenfor media. Hvis jeg leser nyhetene med slike øyne, ser jeg at nå er det Hizbollah som får skylden. For zionistene er eksperter på å så splid mellom forskjellige folk. De har i lang tid arbeidet med destruksjoner (les bombesprengninger) i Irak for å splitte sjia og sunnimuslimer. Bomber koster penger. Hvis vi regner sammen alle bomber som er sprengt i Irak, ser vi at sterke finansmiljø står bak, selv om det også kan være penger fra våpen- og narkotikasmugling. Når det gjelder bomber der det Mossad og MI6 som har ekspertene, både finansielt og teknisk, de reiser og plasserer sine gaver, forkledd som muslimer. Denne melding «Hizbollah åpner historiske sår» betyr at de nå vil starte i Syria med å så splid gjennom bomber mot sivilbefolkningen. Ingen er mere kyniske enn Mossad. Englenderne fra MI6 tilhører antagelig samme familie.

Kilde: Aftenposten E-avis, 27.mai 2013

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response