USA, et korthus?2 min read

Now Reading
USA, et korthus?2 min read

Paul Craig Roberts

Paul Craig Roberts

De løy om Irak. De løy om Irans atomvåpen. De løy om Ghadaffi. De løy om Assads bruk av kjemiske våpen. De lyver om Ukraina. De truer Russland med sanksjoner. ‘Reckless (ansvarsløs) propaganda’, kaller Craig Roberts dette. Russland har nå forlatt betalingssystemet med dollaren. Økonomiske sanksjoner kan ikke berøre dem, i det hele tatt. USA’s løgner nærmer seg nå et metningspunkt. Sannhetens time nærmer seg. For Russland har kuttet ‘navlestrengen’. Og Russland er en av verdens mektigste brødre sammen med Kina. Skal vesten kjøpe deres energi-ressurser, må de betale i rubler. Det er slutt på å bruke dollar. Russland har kjøpt Irans oljeproduksjon. Den selger de gjerne videre. Men den som vil kjøpe denne, må kjøpe seg rubler. Dette er den første betydelige angrep mot peẗrodollaren, noensinne. Løgnene og propaganden var den siste skanse. Dollaren kan i den nærmeste fremtid falle, fordi det som er bak er pill råttent, korrupt og så kraftløst at det bare kan holdes oppe ved hjelp av løgner. It is a ‘house of cards’ (et korthus), sier Roberts. Faller petrodollaren, faller Washington. Faller Washington, faller Vesten…

Hør intervjuet med Paul Craig-Roberts. Han forespeiler det kanskje vanskeligste år for USA, 2014. Da vårt lands egentlige ledelse er fra de samme familie som de som styrer i USA, er USA’s statsstruktur den samme som våre egentlige statsstrukturer. Vi eier ikke vår olje. Vi eier ikke vårt pensjonsfond utland. Men det gjør visse finansmiljøer i USA.

USA’s problemer er våre problemer, da vi er ett med dem.

Radiointervju på engelsk: http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2014/4/13_Dr._Paul_Craig_Roberts_files/Dr.%20Paul%20Craig%20Roberts%204%3A13%3A2014.mp3

Om Paul Craig Roberts, født i 1939 (75):

Han tjenestegjorde som assisterende finansminister i Reagan-administrasjonen og ble kjent som en cogrunnlegger av Reaganomics. Han er tidligere redaktør og spaltist for Wall Street Journal, Business Week, og Scripps Howard News Service. Dr. Roberts har forklart seg for Kongressens komiteer ved 30 anledninger på spørsmål om økonomisk politikk. Han har også skrevet mye om George W. Bush og Obama administrasjonene ødeleggelse av den amerikanske grunnlovens beskyttelse av amerikanernes borgerrettigheter.

Om Craig Roberts på svensk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts

Om Craig Roberts på engelsk: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr uendelig mye. De virker velsignende og varmende, noe jeg takker ærbødigst for. Hvis jeg kan inspirere til engasjement, slik at vi sammen også kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet av våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi kanskje i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021. Hvis det utover det ennå er overskudd, sier jeg ikke nei, min paypal er: post@sveningejohansen.no
Comments
Leave a response

Leave a Response