Sionismen i 20144 min read

Now Reading
Sionismen i 20144 min read

De mongolske horder

De mongolske horder, khazarfolkets forfedre, fryktet for sin brutalitet.

Den 11.september 2001 (911) gikk vi inn i en tid som av flere blir kalt globalistene tid, New World Order, den nye verdensorden eller som Kristin Halvorsen beskrev det, den «FN-leda verdensorden». Dette er en global kontroll- og terrorstat, bygd av sionister med frimurernes hjelp. Sionistene styrer, frimurerne er håndlangerne. For sionistene finnes ikke ånd, bare materie. Derfor er sionistene makthungrige og kronisk grådige. Sionistene kjenner ikke sannhet. Derfor driver de samfunnsbygging med angst, terror, løgn og bedrag. De kontrollerer NATO. Også Israels Mossad er deres verktøy. Deres mange ‘false flag’ mord- og terrorprosjekt, iverksatt av NATO som av Mossad, baserer nettopp på bedraget. At disse også aksepteres av det offisielle Norge, viser hvor mange sionister som har sine hjem, sine barn og sin lønn her, mens de støtter terror, mord og ødeleggelser andre steder. For sionistene finnes ikke nåde, bare makt. Derfor har de med list, svik og bakhold manøvrert seg inn i statlige maktposisjoner, slik at de kan herske over andres liv og død. Sionistene vil verdensherredømme, en ny verden styrt av dem fra Israel, dette har de, med alle midler, arbeidet for siden den første Sionistkongress i Basel i 1897.

«The Jewish people as a whole will become its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of Monarchy, and by the establishing of a World Republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this New World Order the Children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The governments of the different peoples forming the World Republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish leaders to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of The State. Thus will the promise of theTalmud be fulfilled. In which it is said that when theMessianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands.
Baruch Levi, Letter to Karl Marx, La Review de Paris, p574, June 1st. 1928

Sionistene betrakter seg født til å være menneskehetens herskere, spytter i forakt på den vanlige mann av den kristne kultur. I ord benekter de, men deres handlinger taler for seg. De har aldri lagt skjul på sine hensikter, men de har aldri heller innrømmet dem. De har en finger med overalt hvor de kan tjene penger. I deres fotspor er massiv korrupsjon, grov kriminalitet og porno. Sionistenes leder i Israels Knesset, er Benjamin Netanjahu. Deres bibel er Talmud, en lovbok som er resultat av høyrøstede rabbiers diskusjoner gjennom mange hundre år. Benjamin Netanjahu ønsker å gjøre hele Israel til Talmuds land. Siden vil sionistene ha Talmuds lover over hele den vestlige verden. Gjennom ISIS’ terror av de vestlige samfunn vil de nå disse mål ved å la Islam og Koranen rydde veien for dem, så vil de bytte ut Koranen med Talmud. Vi vil alle puste lettet ut, da vi vil tro at med Talmud kommer freden. I virkeligheten blir vi ledet fra asken til ilden. For folket forberedes dette ad mange veier, også gjennom utvalgte bloggere vi møter på nett. Terror, løgn og bedrag mot andre enn sine egne, har sin bakgrunn i Talmud, også tyveri og til og med mord. Sionistene er meget opptatte av sex. Om dette står det skrevet i Talmud; et pikebarn som skal glede en rabbi skal ikke være yngre enn 3 år og 1 dag.

Les utdrag fra Talmud her:

Netanjahu vil la Talmud gjelde i Israel

Netanjahu vil la Talmuds lover gjelde først i Israel, siden over hele den vestlige verden.

http://www.dailystormer.com/netanyahu-promises-to-make-the-talmud-a-reality-in-israel/

Halvorsen til Dagsrevyen i 2011(3218 treff pr 241213): http://www.youtube.com/watch?v=caaugWo4UAo

Jonas Gahr Støre i NRK kort tid før valget i 2009 (1433 treff pr 1. april 2014): http://youtu.be/5ApvsSbWma8

Litteratur inspirert av NWO er The Brave New World av Aldous Huxley, Animal Farm av George Orwell og Sions Vise Protokoller, om zionistenes planer for fremtiden, skrevet av ukjent forfatter.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response