NATO og oberstløytnant dr. Marek Obrtel3 min read

Now Reading
NATO og oberstløytnant dr. Marek Obrtel3 min read

Tsjekkisk oberstløytnant sender de fire medaljene han fikk av det «kriminelle» NATO, tilbake.

Åpent brev til Forsvarsminister og Regjering av Den Tjekkiske Republikk, med forespørsel om tilbakekallelse av utmerkelsene gitt av AČR i militære operasjoner under ledelse av NATO.

Oberstløytnant Dr. Marek Obrtel,  etter NATO innsats

Oberstløytnant Dr. Marek Obrtel, etter NATO innsats

Det finnes ennå mennesker med samvittighet som ikke ligger i et hjørne, fulle av sinne, men som i åpenhet meddeler sin misbilligelse av det militære apparat som har gitt dem både inntekt og karriere. Med denne nyhet avslutter vi det gamle året og begynner tillitsfullt på det nye. Måtte dette gode eksempel slik Oberstløytnant Marked Obrtel gjorde det, følges av så mange som mulig.

Marek Obrtel var en tsjekkisk militærlege. Hans innsatsområde var krigen i Kosovo og Bosnien-Herzegovina, andre land i det opprinnelige Jugoslavia og også Afghanistan. I Afghanistan var Obrtel leder av det 11.Militærsykehus. I et tre-siders brev til den tsjekkiske regjering og forsvarsministeriet, samtidig som åpent brev til Parlamentet for å informere offentligheten, skriver oberstløytnanten at han skammer seg dypt over å ha deltatt i den nordatlantiske alliansens internasjonale fredsmisjon.

En av overskriftene i brevet har han kalt «Kulde kommer fra Det Hvite Hus, det betyr fra NATO». Marked Obrtel beskrev i brevet NATO som en kriminell organisasjon som forfulgte sine grusomme interesser og ba om at hans NATO-medaljer ble tatt tilbake. Den USA-ledete alliansen forfulgte perverse interesser i en imperialistisk politikk i kunstig skapte konflikter over hele verden, med det høyest mulige nivå av lavpannede voldshandlinger gjort i maktrus. Obrtel skrev også at han hadde utført sin tjeneste i god tro og gjort sitt beste så godt han kunne, fordi en slik innsats kan man ikke gjøre halvferdig. «Men etterhvert, særlig i sammenheng med Kosovokonflikten, begynte jeg å skjønne at den måten vi gikk inn i konflikten på, umulig kunne være den riktige».

NATO, "Krig for Fred".

NATO, «Krig for Fred».

Militærlegen skrev videre i sitt brev at hvert eneste frie land som satte seg imot maktinteressene til USA og forsvarte sin egen identitet, sine egen økonomi og sin egen suverenitet, ble stilt ovenfor valget å bli radert vekk fra landkartet. Militærlegen beskrev at han hadde anledning å snakke med folk som bodde der. Slik ble han satt inn i deres situasjon og kunne analysere og bedømme hva som egentlig skjedde. «Alltid når jeg fikk følelsen av at et eller annet ikke stemte, trøstet jeg meg med at jeg var en lege som hjalp syke, de sårede, etterlatte og den lokale befolkning, etterhvert som de ble funnet av vår tropper», skriver han i sitt brev. I samtalene ble dr. Obrtel klar over det absurde ved NATO’s handlinger og utviklingen som av ham ble kalt «den nye kalde krig». Den Tsjekkiske Republikks Forsvarsminister besvarte hans brev med å henvise til at det ikke finnes regler om hvordan man tilbakekaller gitte medaljer, men at han selvfølgelig til enhver tid kan sende dem tilbake hvis han måtte ønske det.

Skrevet av petrapez, oversatt fra tysk, se lenke: https://www.radio-utopie.de/2014/12/31/oberstleutnant-gibt-vier-medaillen-an-kriminelle-vereinigung-n-a-t-o-zurueck/

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response