David Icke om kongelig politisk paedophilia1 min read

Now Reading
David Icke om kongelig politisk paedophilia1 min read

Jeg tror David Icke har truffet spikeren på hodet. Hør nøye på hva han har å si.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response