David Icke om kongelig politisk paedophilia1 min read

Now Reading
David Icke om kongelig politisk paedophilia1 min read

Jeg tror David Icke har truffet spikeren på hodet. Hør nøye på hva han har å si.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Mitt samfunnsengasjement strekker seg over mange år, men ble skriftelig i et større omfang fra og med utøyahendelsen. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, jeg takker hjertelig, min paypal er: post@sveningejohansen.no
Comments
Leave a response

Leave a Response