Smartmeter har stråling som kan være helsefarlig6 min read

Now Reading
Smartmeter har stråling som kan være helsefarlig6 min read

Vi er idag utsatte for stråling fra mobiltelefoner (smartphone), fra wi-fi router, men også fra smartmeter…den automatiske strømmåler. De fleste tror at dette er helt ufarlig. Men er det det? Kan det være en sammenheng mellom hjernesvulst hos unge, kreft i skjoldbruskkjertelen, testikkelkreft og microbølgestråling som forskningsrapporten skrev om i det medisinske tidsskrift Neuro-Oncology antyder (50 siders medisinsk rapport tilgjengelig nedenfor)? Hvis det stemmer det som kan leses der, bør vi straks gripe til forholdsregler.

I Norge har ingeniør Einar Flydal utmerket seg gjennom et grundig arbeide om den digitale trådløse strømmåler som har fått navnet Smart-Meter (einarflydal.com). Dette har Flydal offentliggjort på sin hjemmeside. At kraft-industrien ser sitt snitt til å tjene store penger i fremtiden, bør ikke forlede en til ikke å ta hensyn til inngripende konsekvenser for folks helse. At motivet for dette internasjonalt gjennomgripende byggeprogramm skal være trygg strømmåling, presise strømregninger og sparing, virker særegent sett på bakgrunn av de stygge virkninger både forbrukere og forskere forteller om.

Etter de informasjoner jeg har fått, sender disse apparater ut mikrobølge-pulser mange ganger hvert minutt. Det skal ha vært strid om det virkelige antall mikrobølge-pulser fra smartmålere.

Hos Flydal står følgende å lese: «Målingene (EMF Consult, etter en kunde ble syk og klaget, fikk oppdraget av NVE) viser at det sendes datatrafikk fra målerne ca 70-90 ganger i minuttet. I praksis altså hele tida. Det er noe ganske annet enn at «de overfører jo bare data én gang per døgn».»

Undertegnede forstår det slik at det er mengden av trådløse sendinger via mikrobølger (microwaves) som utgjør den helsemessige risiko. Står de i nærheten av soverom, blir man utsatt for stråling også den tid man sover. Den som bor i blokk, risikerer å bli utsatt for stråling også fra naboers smartmeter, da oppgangenes måleapparater gjerne er montert samlet. Og strålingen går gjennom betong. Hvorfor Statens Strålevern ikke har tatt tak i dette, gjennomskuer jeg ikke.

Dr. Anthony B. Miller, en mangeårig erfaren lege og forsker, epidemiolog og professor ved universitetet i Toronto, Kanada mener det er på høy tid å ta denne type stråling alvorlig, fordi den trådløs stråling fra de mange apparater vi har rundt oss idag, også smartmeter, er kreftfremkallende (human carcinogen). Han mener at også langvarig eksponering av stråling fra mobiltelefon (smartphone) kan forårsake hjernekreft. Han står frem som en av 236 vitenskapsmenn fra mange land som har offentliggjort en publikasjon om dette tema som opprop med krav om ytterligere begrensinger for mikrobølgestråling.

Dr. Anthony B. Miller (Ca 5 minutter, fra Youtube) om helsefare ved mikrobølgestråling. Det han omtaler som radiofrequency stråling er den som som kommer fra smart-telefon, trådløs hus-telefon, evtl baby caller, wi-fi router og smartmeter (mikrobølgestråling). Spørsmålet han behandler er om ikke-oppvarmende nivåer av stråling kan være helsefarlige, mens industrien mener at den er ufarlig.

Definisjon radiofrekvent- og mikrobølgestråling, se US Occupational Safety and Health Administration: Radiofrekvens (RF) og mikrobølge (MW) stråling er elektromagnetisk stråling i frekvensområdet henholdsvis 3 kilohertz (kHz) – 300 megahertz (MHz) og 300
MHz – 300 gigahertz (GHz). Forskning om mulige biologiske effekter av
eksponering for RF/MW-stråling fra radioer, mobiltelefoner, behandling og
matlaging av matvarer, varmeforseglere, vinylsveising, høyfrekvente sveisere,
induksjonsovner, flytende loddemaskiner, kommunikasjons sendere, radar sendere,
ion implantatutstyr, mikrobølge tørking utstyr, energiskytings
utstyr (sputtering equipment) og lim herding (se https://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/) er ikke avsluttet.

Nå som 5G står for døren, er han en av 236 vitenskapsmenn som fordrer begrensninger av mikrobølgestråling, se her: appeal_moratorium_5G.pdf

De alvorlige helsemessige problemer bekreftes av foreningen for hjernesvulst i California, USA (California Brain Tumor Association, calibta.org), foredrag på Youtube: 5G Wireless Radiation Danger ved den medisinske sosialarbeider Kevin M., som påpeker at det statistisk er en klar sammenheng mellom trådløs stråling og kreft, svekkelse av immunsystemet (som fibromyalgi), nevrologiske problemer og forstyrrelse av menns reproduktive evner (som skader på DNA). Særlig barn og ungdom er utsatte (via smartphone), da hjernen er i stadig utvikling frem til voksen alder.

Mikrobølgene fra vårt 4G nettverk er allerede årsak til kreft. Men da vi ikke ser mikrobølgene, tror vi at de ikke finnes. Det er smart-mobiltelefonene (Iphone), som avgir sterk stråling. Men vi må alikevel til sykdomsstatistikken for å se virkningen av dem, fordi de ikke synes for det vanlige øye.

Kevin M. forteller: For ungdom fra USA mellom 15-19 år er hjernesvulst sykdom nummer én (se vedlagt pdf-dokument), for de mellom 15 og 29 år er de tre mest fremtredende sykdommene hjernesvulst, kreft i skjoldbrukskjertelen og testikkel-kreft.

Han mener at dette har med stråling av microbølger fra smart-telefon; holdt til øret går mikrobølgene går rett inn i hjernen, men da telefonene idag er så store at blir også skjoldbrukskjertelen (thyroid) bestrålt, slik forklarer han denne type kreft. At mange unge har telefonen i bukselomma foran, ser han som årsaken til den brutale økning av testikkelkreft.

Stor forskningsrapport (50 sider) om kreft i USA som sees i sammenheng med (av calibta.org) bruk av microbølge-apparater som smarttelefon, wi-fi router, men også smartmeter, mellom 2008 og 2012:  (Brain tumors #1 cancer for teenagers )

I Norge har vi i alle år vært stolte over å ha vært foran i denne tekniske utvikling. Mange av våre skoler har idag godt utbygde nettverks-system for rask tilgang til internett. Også mange av våre sykehus fulle av mennesker i en sårbar situasjon, har godt utbygde nettverk. Men virkeligheten er den at både barn, ungdom og lærerne, både sykepleiere, leger og pasienter blir overrislet med usynlige microbølger. Og istedenfor å gi våre barn og våre syke en moderne omgivelse, som så mange av oss trodde, bader vi dem i sykdomsfremkallende mikrobølger. Som legen og professoren Dr. Anthony B. Miller sier det: «Min oppfatning er basert på studier fra Sverige, Frankrike og forskningsrapport fra det Internasjonale Multicenter Interphone som viser at den som i lengere tid utsetter seg for stråling (prolonged exposure) fra mobiltelefon fordobler faren for hjernekreft.»

Vi beskytter verken våre egne barn eller våre syke, men har så langt valgt å tro på kraft- og apparatindustriens mange løfter og forsikringer.  Men, ifølge nyere forskning i USA, Kanada og Europa ellers, stemmer ikke disse.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response