Fiona Barnett på Ba’als alter8 min read

Now Reading
Fiona Barnett på Ba’als alter8 min read

Hvorfor er dette en vesentlig hendelse? Fordi i dette offer-ritual, som i lang tid har blitt holdt skjult, ligger pedofiliens smørøye og varme kjerne. Misbruk og offer av barn, av unge voksne og gravide kvinner finner sted i vår hverdag i alle land hvor disse miljøer har kunnet finne grobunn. Såvidt jeg har kunnet iaktta også i Norge. De gjør selvfølgelig alt for å holde dette hemmelig. Hvem deltar i dette? Folk fra miljø som makt i sine hender, dvs statlige, militært,  rikspolitikk, men også media. Mange er som ledende, blendet av makthunger og har intellektuelt latt seg skakk-kjøre. Ikke tilfeldig har mange av dem joediske røtter eller er født og oppdratt av joediske mødre.

Ryktene om blodoffer har i århundreder forfulgt joedene. Og ikke uten grunn. Et sted hvor dette dukket opp og skapte stor oppstand i offentligheten var i datidens Russland i 1911, i Kiev, med joeden Menachem Mendel Beylis: https://www.jewishvirtuallibrary.org/menahem-mendel-beilis

Beylis (1874-1934)

Den som tar seg tid til å studere saken nærmere, vil kanskje komme til de samme konklusjoner som meg, nemlig at Mendel Beylis var skyldig. Det som hadde skjedd var at den kristne 13-åring Andrej Juchinski ble myrdet. Mendel Beylis var blitt iakttatt av en gatelampetenner og ble arrestert. Selv innrømmet han aldri skyld og flyktet, sikkert via medhjelpere i det russiske statsapparat, til jødenes Palestina(Israel) og siden USA. Gutten oppviste følgende skader, fra den rettsmedisinske undersøkelse, skader hvilke karakteriserer et rituelte mord (fra den tyske bok av Keller und Andersen, Juden als Verbrecher, side 170/171, tilgjengelig på archive org):

For å se blodoffer i historisk sammenheng, kan Kardinal Lorenzo Ganganellis, England skrevne ord (I boken The Ritul Murder Libel fra 1305, tilgjengelig på archive.org) om joedenes Passover være en begynnelse (egen oversettelse):

«På Påskeaften i 1144, ble en ung skinnmakerlærling, kjent som William, funnet død ved et tre i nærheten av Norwich i England. Etterforskerne konkluderte med, etter forsiktig undersøkelse av fakta, at barnet trolig mistet bevisstheten som følge av et slags epileptisk anfall (cataleptic fit). Han ble derfor begravet for tidlig av sine slektninger. Det gikk imidlertid sterke rykter om at han var et offer for jødene. De hadde lokket ham bort fra sin familie og korsfestet ham etter synagogenss tjeneste ved Passovers andre dag, drevet av sin lidenskapelige hån av Jesus Kristus. Følgelig feiet en bølge av religiøst raseri over byen. Williams kroppen ble begravet under verdig høytidelighet i katedralen, hvor det ble fortalt at mirakler skulle ha skjedd ved gravstedet. At jødene unnslapp massakre var hovedsakelig på grunn av den kaldt tenkende sheriff, som tillot dem å søke tilflukt i kongens slott og (vi skjønner at det under de aktuelle, rådende omstendigeter var overraskende) nektet å tillate at rettssaker skulle åpnes mot dem. Imidlertid var situasjonen farlig for dem i lang tid etter at de slapp ut igjen. Minst ett av deres ledende medlemmer ble drept. I mange år etter at jøden for lengst hadde forlatt England, ble relikvier av William fra Norwich populært æret som en martyrs relikvier.»

I den svenske wikipedia står følgende om Beylis affæren: mördat den 13-årige kristne pojken Andrej Jusjtjinskij i syfte att använda dennes blod för att genomföra rituell bakning av matzabrød till den judiska påsken (pesach). Bejlis satt fängslad i två år innan han frikändes vid en rättegång i Kiev 1913. Rättsprocessen väckte stort uppseende både i och utanför Ryssland.

Lorenzo Ganganelli skriver videre: «Dette var første gang vestens historie ble kjent med det beryktede rituelle mord. Anklager som noe slikt har forårsaket har fra den dag av vært en uendelig ulykke for det jødiske folk fram til i dag. Denne absurditet, i sin endelige utvikling, er basert på hypotesen om at jødene krever og benytter menneskelig blod til formål som står i nært forbindelse til deres rituelle gjøremål, særlig i forbindelse med Passover (påsken), og at de for å få tak i slikt blod ikke nøler å begå mord.»

Fiona Barnett, Australia

Joedene myrder for sitt hellige brød og har antagelig gjor det i lang tid. Da Beylis var av hassidisk familie, er det nærliggende å tro at disse forferdelige religiøse skikker har hassidisk opprinnelse og dyrkes i deres kretser. Men det har jeg ikke kjennskap til og heller ingen formening om. Når man leser Barnetts beskrivelser av det hun har opplevd, er det som å gå til det innerste kammer av det samme djevelske tempel. Det er da ikke lenger snakk om blodsbrød til Passover, men om ustillet sult etter å bemektige seg andres menneskers livsenergi.

Og den er meget rystende, ja, faktisk ikke til å tro for en som vokste opp i et kristent, nordeuropeisk land etter krigen. Men den som klarer å se realitetene i øynene, vet at historien stemmer. Fiona Barnett prøvde å anmelde ledende australiere til politiet, men det resulterte ikke i arrestasjoner.

Far og datter Kidman

Men en som ble fanget av det han hadde vært en del av var faren til Nicole Kidman, Anthony Kidman. Han ble, etter min oppfatning, myrdet i Singapore. Fiona Barnett fortalte også at hun hadde sett Nicole Kidman delta. Når vi ser at hun idag glitrer i Hollywoods stjernelys, taler det for de faktiske forhold, da disse ritualer er sentrale for de ledende også i Hollywood.

Det siste jeg har hørt, er at Fiona Barnett er forsvunnet.

Om Anthony Kidman: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2753136/Nicole-Kidman-s-father-killed-accident-Singapore.html

Maktens gud, Ba’al, en eldgammel skikkelse, løgnens far, lever av andres blod, har tvang, mord og bedrag som metode.

Fiona Barnett valgte å angi de mektige menn som systematisk hadde misbrukt henne over mange år i rituell sammenheng. Hva var dette for slags religion? En religion som kidnapper barn og ungdommer? En religion som myrder for ritualenes skyld? Myrder barn og unge? Er dette et kirkesamfunn i de vestlige samfunn idag? I USA, England (som David Icke har hevdet i mange år, allerede) og Australia, kanskje også Tyskland og Skandinavia. For også her forsvinner barn…Fiona Barnett ser en sammenheng mellom nazister etter 2.verdenskrig som flyktet til Australia og rituell misbruk av barn. Vi vet at nazistene også flyktet til USA. Fra vår okkulte lærer Eustace Mullins vet vi at nazistene som rømte etter krigen til Australia, Sør Amerika og USA (operasjon paperclip) var sionistiske jøder. Fiona Barnett nevner navnet Ba’al.

Netanjahus løfte fra 2014

Benjamin Netanjahu (het opprinnelig Benjamin Milikowsky, hvis familie er fra Litauen) har i 2014 meldt at Talmud skal bli statsreligion i Israel. Akkurat her taler han sannsynligvis sant.

Ellers er Netanjahu kjent som en løgnens apostel: Joe Lockhart, tidligere talsmann for Bill Clinton i White House beskrev Netanyahu som  “et av de mest utfordrende indivier overhodet, en løgner og bedrager. Han kunne åpne munnen og du visste at du ikke kunne ha tillit til at noe av det han sa hadde med sannhet å gjøre.”

Løgnens apostel: http://www.redressonline.com/2014/09/binyamin-netanyahu-obnoxious-pathological-liar/

Da Israels politisk ledende sionister har ambisjoner om at Israel skal bli verdens herskende nasjon, ført av sionistiske politikere som skal bestemme over alle verdens folk, betyr det at Talmud skal bli den store kommende verdensreligion, ikke bare for Israel, men for oss alle. Hvis verdenssionistene eller verdensjudaittene klarer å tvinge sin vilje igjennom, vil Islam og Kristendom bli utryddet. Judaittenes politiske instrument er terror. De presser gjennom massemedia, penger og falske rykter.

De arbeider med makt, det motsatte av (kristendommens) frihet. De tvinger andre med trusler, frykt, vold og drap. De er infiltrasjonens mestere. Etter Andre verdenskrig har de besatt alle europeiske land med sine folk, også Norge med Jens Chr Hauge i spissen. De har siden 19.århundre langsomt overtatt  USA og bruker idag US militæret til sine formål. De bruker sine massemedia til et gedigent, intelligent spill av løgn, som f.eks. politisk korrekthet, for å få folk opp mot hverandre. De er kommunistenes og marxistenes åndelige opphav. De som trekker i trådene er en liten gruppe, meget aktive rabbier. Det er helt avgjørende å beskjeftige seg med deres hellige bok, Talmud. Judaittene er avhengige av å arbeide fra det skjulte. De blir rasende hvis noen kastet lys over deres aktiviteter. De hater å bli sett i lys av sannheten. De reagerer på lys som en flyktende masse av kakkerlakker; en kaotisk flukt i alle retninger. De er Det Gamle Testaments judaitter. De har Ba’al som sin gud, også kalt Satan. De hater lidenskapelig alt som kan forbindes med kristendom. Netanjahu er deres talsmann.

Fiona Barnetts hjemmesider: https://pedophilesdownunder.com/ https://fionabarnett.org/

Det Fiona Barnett beskriver er det samme miljø som David Icke beskriver i England. Det er de samme na(zionistiske) jøders arrangementer som er så hårreisende at de aller færreste som deltar tør åpne munnen om dette. Videoen her er del 1 av 2 fra hennes Candy Girl Documentary.

#talmud, #baal, #ba’al, #fionabarnett, #netanjahu

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response