Resonance, Beings of Frequency, om wifi og mikrobølger1 min read

Now Reading
Resonance, Beings of Frequency, om wifi og mikrobølger1 min read

En bemerkelsesverdig tankefull og god dokumentar fra 2015 om frekvens, om hva wifi og mikrobølgestråling og forstyrrede magnetfelt kan ha for slags konsekvenser. Mang en godt vitenskapelig skolert fagmann med god arbeidsdisiplin og ærlighetssans hvis interesse først og fremst er sannheten, blir intervjuet. Begrunnede synspunkter om hvordan fugler, insekter og dyr reagerer på stråling fra mobiltelefonmaster blir presentert.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response