Stormbyger over Grenland – 10. mai 2018; sprutregn ble vi lovet.4 min read

Now Reading
Stormbyger over Grenland – 10. mai 2018; sprutregn ble vi lovet.4 min read

Vi har hatt store mengder nedbør de siste årene. Unaturlig stor flom har vært en katastrofe for mange. Våre iakttagelser viser at det er en sammenheng mellom spraying av kjemikalier på himmelvelvet fra fly i store høyder, varmebehandling med mikrobølger av dertil skapte skyer og nedbør….Kan motivene være å få mere makt til de som bestemmer? Sette døren på gløtt for diktatur? Er ikke de automatiske strømmålere også et diktatorisk initiativ? At forskningen formulerer slike setninger som nevnt nedenfor, skulle få alarmlampene til å begynne å blinke … vi vet at forskningen i mange år har klaget over diktat til forskningsresultat fra de bestillende og betalende myndigheter…

«Frivillige klimakutt er ikkje nok

Skal Norge nå klimamåla i Paris-avtalen, må styresmaktene pålegge folk forbrukskutt. Det viser forsking frå Bergen og tre andre byar.»

(fra https://forskning.no/2018/05/frivillige-klimakutt-er-ikkje-nok/produsert-og-finansiert-av/vestlandsforsking)

Vårflomanalyse 7. mai 2018

(fra http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/varflomanalyse-7-mai-2018/)

«Vårflommen er nå i gang i store deler av landet. Det er utstedt flomvarsel og jordskredvarsel for Østlandet.

Det har vært betydelig vannføringsøkning i vassdrag som drenerer snødekte områder i store deler av landet, spesielt i Sør-Norge, og denne vannføringsøkningen ventes å fortsette framover. Dagens meteorologiske prognoser indikerer fortsatt varme og noe nedbør i Sør-Norge torsdag og fredag. Dette kan føre til flom på oransje nivå i deler av Sør-Norge fram mot helgen, spesielt i vassdrag som har en stor del av dreneringsområdet over 500 m oh. Situasjonen er imidlertid svært følsom for endringer i temperatur- og nedbørprognoser. I Nord-Norge og det meste av Trøndelag ventes også stigende temperatur og økende vannføring framover mot helgen på grunn av økt snøsmelting. Vi gjør også oppmerksom på faren for isgang i elveløp som fortsatt er islagt. Dette er nå mest aktuelt i Finnmark. Isgang kan medføre oppstuving av vann, med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.»

Egne erfaringer og iakttagelser:

Varmebehandling av regnskyer; de beveger seg

Det regnet nok ikke som de hadde villet, ihvertfall ikke over Grenland, det løsnet liksom ikke. Det regnet litt, skyllet mer eller mindre direkte ned, sånn føltes det der jeg sykler igjennom, men etter noen meter så sluttet det like brått som det hadde begynt….bare lokalt regnvær. Det var som om de skulle skuffe på med sølvdiodid med egne fly lavt over skydekket, slik de har gjort mange ganger tidligere, men jeg kunne ikke høre at det skjedde denne gang.

 

 

 

 

akkurat som vann som blir varmet opp mot koke-punktet…

Men det som var særegent var en omfattende skykoking…jeg kan ikke huske å ha sett maken. Ganske forsiktig gjorde de det, slik at folk flest ikke skulle se det…og mens en skyflekk på himmelen ble utsatt for bølgebehandling drev avgårde med vinden, fulgte stråle-behandlingen med og ble på flekken. Man kan observere at energi blir brukt, det lyser opp liksom bak skyene der hvor intet sollys er.  Men nordmenn- og kvinner er vant til dårlig vær og mister ikke iakttagelsesevnen av den grunn….

Noen dager senere over Skien

Disse skymasser beveger seg som om en varmeprosess er igang. Som om noe som er inne i skyene skal varmebehandles. Kan det være partikler av forskjellige metaller? Vi har levert inn egne vannprøver og laboratoriet har funnet aluminium og barium, begge  giftige metaller. Vi ser at skyene over dager blir behandlet slik, løser de seg opp og forsvinner for øyet. Hvem synes det er greit å spre giftige substanser over der vi bor? Hvorfor gjør de det?

Hvorfra kommer varmen?

Det sentrale apparat ved HAARP er Ionosfærisk Forskning Instrument (IRI), en radiofrekvens-forvandler med høy effekt som opererer i høyfrekventbåndet (HF). Det første av disse anlegg sto ferdig i Alaska i 1992 og siden har de blitt bygget over hele verden. I Norge står et anlegg i Ramfjordmoen, Troms fylke (EISCAT). Disse store apparaturer er gigantiske mikrobølgeovner uten beskyttelse ute i den åpne naturen.

Om HAARP se: https://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

Oppvarmede mikrobølger skytes opp i ionosfæren som kaster de ned igjen til utvalgte områder

 

 

 

 

 

 

 

Fra ca 24 slik anlegg over hele verdenen blir de kunstige skyer i USA og alle NATO-land behandlet med mikrobølgevarme…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt inntrykk er at været manipuleres med bruk av kjemikalier og mikrobølgestråling. De som står bak dette, er skaperne av ekstremværet. I Norge er Cicero Institutt i Oslo under ledelse av SV-Kristin Halvorsen observatør for oppdragsgiverne.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response