Politikk i Washington1 min read

Now Reading
Politikk i Washington1 min read

Dette er den politiske realitet i Washington: Penger. Det er de som styrer. Ihvertfall helt frem til Donald Trump. Kanskje henger det sammen med ting han har gjort at en slik video som denne blir lagt ut. Kanskje ser vi en forvandling som skjer? Er det syke i Washington DC i ferd med å bli helbredet? En betennelse som er i ferd med å brenne ut?

 

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response