Netanjahu og World Trade Center 9115 min read

Now Reading
Netanjahu og World Trade Center 9115 min read

Som Christopher Bollyn har understreket; det var allerede planlagt for mange år siden…man kan studere Netanjahus (Benjamin Mileikowsky fra Polen) ansikt og øyne for å se hvor glatt han lyver…nok hovedårsaken til at han et talerør utad…

 

Christopher Bollyn har gjort et banebrytende arbeide for å blottlegge rabbienes djevelske verk og terrorvirksomhet. Han har på en klar måte vist at sprengningen av WTC 9.11.2001 var i planlegging allerede på slutten av 1970-tallet. Det er åpenbart at Netanjahus bok var en del av dette forferdelsens prosjekt, hvis gjennomførelse og meningskontroll i ettertid klart viser hvem som besitter makten. De er  mektige, ingen tvil om det. Makten kan kun brytes ved at flere og flere ikke lenger lar seg true, men gjør det de mener er sannferdig. Etter min mening pr idag er det de samme folkene som trekker i trådene bak alle kriger og all terror, det være seg Irak, Afghanistan, Somalia, Jemen og Syria, men også Første og Andre Verdenskrig. Det heter i Sions vise protokoller om bruk av krig: «Vi må kunne møte all motstand med en krigserklæring fra nabolandet til det land som våger å stå i veien for oss; men hvis disse naboer siden skulle bestemme seg til i forening å motstå oss, da må vi svare med å fremkalle en verdenskrig (side 19).»

Rabbi Rabinovic av London tale holdt den 12. januar i 1952 i Budapest, Ungarn.

Utdrag: «Vær hilset, mine barn, dere er blitt invitert hit for å rekapitulere de viktigste punkter i vårt nye program. Som dere vet hadde vi håpet å ha tyve år mellom krigene for å konsolidere de store gevinster vi gjorde fra Andre Verdenskrig, men et økende antall i enkelte sentrale områder som står i opposisjon mot oss, gjør at vi nå må arbeide med alle midler som står til vår disposisjon for å utløse 3dje Verdenskrig innen fem år. Målet som vi i tre tusen år har arbeidet for å nå, er endelig innen rekkevidde, og fordi dens kommende oppfyllelse er så tydelig, krever det av oss å øke vår innsats og vår forsiktighet tifoldig. Jeg kan trygt forsikre dere om at før ti år er gått, vil vår rase ta sitt rettmessige plass i verden, hvor hver jøde er en konge og alle hedninger er slaver. Dere husker suksessen av vår propagandakampanje på 1930-tallet, som vekket anti-amerikanske lidenskaper i Tyskland samtidig som vi vekket anti-tyske lidenskaper i Amerika, en kampanje som kulminerte i Andre Verdenskrig. En lignende propagandakampanje blir nå gjennomført intensivt over hele verden. En krigsfeber blir opparbeidet i Russland av en uopphørlig anti-amerikanisme mens en nasjonalt anti-kommunistisk angst feier over Amerika » (Flere påstår at fortellingen om rabbi Rabinovich av London er et falsum. Jeg har ikke lykkes å få denne bekreftet, men skjønner allerede på navnet rabbi Rabinovich at det kan være oppfunnet. Da gjelder det også hans tale til de tilreisende rabbier og også det faktiske møtet som skulle ha funnets sted på en lørdag, rabbienes absolutte hviledag. Men vedkommende som fant dette opp, hadde omfattende kunnskaper om krigenes og terrorens bakmenn. Derfor stemmer det som blir sagt, kanskje alikevel, men er kanskje ikke autentisk. Det er nevnte metode de jobber etter; å sørge for å beherske både posisjon og opposisjon).

Oppfinnelsen om Rabinovich kan ha med Eustace Mullins å gjøre (1923-2010), en mann som har hatt stor betydning for min forståelse av samtiden. Kanskje har han diktet den, på basis av sine omfattende kunnskaper. Det vet jeg ikke ennå, men følgende innlegg fant jeg interessant: https://sites.google.com/site/theeuropeangreens/rabbi-emanuel-rabinovich

Kilder: Rabbi Rabinovich av Londons tale på engelsk, http://www.rense.com/general45/full.htm

Netanjahu som løgner, i Clayton Swishers bok, The Truth About Camp David, Joe Lockhart, tidligere White House-talsmann for Bill Clinton, beskrev Netanyahu som «en av de mest utfordrende individer overhode, en løgner og en juksemaker. Han kunne åpne munnen sin og du kunne ikke ha tillit til at noe som kom av den, hadde med sannhet å gjøre.» Det er nyttig å vite at slik er det; vi har med en notorisk løgner å gjøre, en som skal slå politisk mynt på alt han kommer i berøring med. Det miljø han representerer har mange jern i ilden; ikke bare Syria, hvor de for en gangs skyld måtte bite i gresset, men også krigen i Jemen er deres verk. De vil styre med krig og  drap, terror og trusler, slik har de vært fra begynnelsen av, alltid. Deres vedvarende nedslakting og terror av befolkningen i Gaza bekrefter dette.

Om den patologiske løgner, http://www.redressonline.com/2014/09/binyamin-netanyahu-obnoxious-pathological-liar/

Om bruk av løgn fra Sions vise protokoller: «Hovedelementet i all politisk fremgang består i den grad av hemmeligholdelse som anvendes under arbeidet. En diplomats handlinger må ikke svare til hans ord (side 19).» Vi vet alle at idag er dette den praksis de fleste politikere har og dermed undergraver de all tiillit de måtte trenge. Benjamin Netanyahu er deres mann og går foran i løgnens løype.

Om den jødiske terrorisme, om sionistene og deres betalte terror-håndtlangere over hele verden:

Menachem Begin ledet terrorgruppen Irgun som den 22.juli i 1946 sto bak bombesprengningen av hotel David i Jerusalem hvor 91 mennesker omkom og 46 alvorlig skadet.  I 1977 ble han statsminister i Israel. intervjueren Russel Warren Howe spurte Menachem Begin i januar 1974 på israelsk fjernsyn: Hvordan føles det å være terrorens far? Menachem Begin svarte: Du tror kanskje det bare gjelder terror i midtøsten? Det gjør det ikke, det gjelder all terror over hele verden (min oversettelse av: In the middle east? In all the world). Et vitnemål om en iskald, hensynsløs brutalitet som savner sitt sidestykke. Denne brutalitet bekreftes ved hvert eneste drap av palestinske jenter og gutter, ungdommer og voksne i Gaza.

Fra Christopher Bollyns arbeider, http://www.bollyn.com/?404

Sions vise protokoller kan leses på Nasjonalbibliotekets sider her: https://www.nb.no/nbsok/nb/58485b76e9910ae5fd82097e6f197227?index=1#0

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response