Er mobilmaster skadelige? Om John Patterson1 min read

Now Reading
Er mobilmaster skadelige? Om John Patterson1 min read

Om John Patterson fra Australia

Han var ansatt i et mobiltelefonselskap (Telco) i Australia og oppdaget at strålingen fra senderne var skadelig. Han ble sparket, da han forsøkte å si fra. Men han gav seg ikke. Se hva som skjedde.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response