Internasjonal appell, stopp 5G både på jorden og i verdensrommet2 min read

Now Reading
Internasjonal appell, stopp 5G både på jorden og i verdensrommet2 min read

Fra den internasjonale appell:

Det som ikke er allment anerkjent er at dette også vil resultere i enestående miljøforandringer på en global skala. Den planlagte tettheten til radiofrekvenssendere er umulig å forestille seg. I tillegg til millioner av nye 5G basestasjoner på jorden og 20.000 nye satellitter i verdensrommet, vil 200 milliarder transmitterende objekter, ifølge estimater, være en del av Internet Of Things i 2020, og en trillion gjenstander noen få år senere. Kommersiell 5G ved lavere frekvenser og langsommere hastigheter ble distribuert i Qatar, Finland og Estland i midten av 2018. Utrullingen av 5G ved ekstremt høye (millimeter bølge) frekvenser er planlagt til å begynne i slutten av 2018.

Til tross for at det er overveldende bevis på at radiofrekvens (RF) stråling er skadelig for liv og helse, blir dette fra flere hold benektet. De oppsamlede kliniske bevis på syke og skadede mennesker, eksperimentelle bevis på DNA-skade, på celler og organsystemer i et stort antall planter og dyr, og epidemiologiske bevis på at de viktigste sykdommene i moderne sivilisasjon-kreft, hjertesykdom og diabetes i stor grad er forårsaket av elektromagnetisk forurensning, danner en litteraturbase med godt over 10 000 studier.

Hvis telekommunikasjonsindustriens planer for 5G kommer til å bli oppfylt, vil ingen person, intet dyr, ingen fugl, intet insekt og ingen plante på jorden kunne unngå eksponering 24 timer i døgnet, 365 dager i året, til nivåer av RF-stråling som er titalls til hundrevis av ganger større enn det som eksisterer i dag, uten mulighet for å rømme hvor som helst på planeten. Disse 5G-planene truer med å provosere alvorlige, irreversible effekter på mennesker og permanent skade på alle jordens økosystemer. Umiddelbare tiltak må tas for å beskytte menneskeheten og miljøet, i samsvar med etiske krav og internasjonale avtaler.

Underskrevet av Arthur Firstenberg og 10 forskere fra Nord-Amerika, Syd-Amerika, Europa, Australia og Asia.

Se hele appellen her, i original: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response