Chris Hedges i intervju 20131 min read

Now Reading
Chris Hedges i intervju 20131 min read

«Virkeligheten er så ny og fremmed at vi ikke har ord og begrep som dekker det som skjer», sier Chris Hedges.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response