Vil du ikke, så skal du.4 min read

Now Reading
Vil du ikke, så skal du.4 min read

Erna Solberg og FN Global Compact for Migration

FN har i en årrekke markedsført seg selv som en menneskevennlig organisasjon. Selv gikk jeg på limpinnen i mange år. De siste år har mere av sannheten kommet frem. Det gjelder på den ene siden flyktningene, fra krig, men også fra land hold nede i fattigdom og elendighet. Disse skal få anledning å befolke Europa og USA, ikke for å hjelpe dem, men kun for å få de vestlige lands velferd til å kollapse. Vi kan si adjø til bl.a. alle slags pensjoner, gratis helsevesen, men også arbeidsledighetstrygd. Janice Atkinson (MEP, medlem av Europaparlamentet)forteller at FN vil foreslå at 59 millioner forskjellige slags flyktninger skal komme inn i Europa innen 2025. Kan vi etter dette ta FN alvorlig??

På den andre siden vil FN få oss til å tro på ekstremvær forårsaket av endret klima. Motivet bak dette er at været skal bli så ille, katastrofene skal stå i kø, og det skal bli tydelig at det bare er FN som kan ta kontrollen, slik at miljøet kan reddes og ekstremværet kontrolleres.

Synnøve Fjellbakk Taftø skrev om FN i 2010: «FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den. Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene. Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning.

Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling. Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår. Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.»

Vi glemmer ikke Gro Harlem Brundtland som ikke fant seg i at det norske folk stemte mot EU. Han var Norges statsminister, men aksepterte ikke hva det norske folk mente. Tok hun fram brekkjernet og meldte hun Norge inn i EU på egen hånd i 1994 (Korfu juni, se lenke Bjørn Tore Godal)? Er det et lignende skritt Erna Solberg akter å gjennomføre? Vil hun være den ansvarlige for skyve Norge utenfor kanten som nasjonalstat? Vil hun gjennom å underskrive FN Global Compact avtalen i Marokko, legge landet Norge øde, forlatt og ubrukelig?

Er det slik at FN gjør alt de kan for at folk flest skal tro på deres store løgn om klima? Skyver de flyktningene foran seg, slik at nasjonalstatene skal bryte sammen og globalistene kan overta? Er det slik begynnelsen til et faschistisk verdensstyre; en verdensregjering ser ut? FN Global Compact for Migration forbyr å kritisere noe som har med migrasjon og flyktninger å gjøre. Blir avtalen undertegnet kan man bli fengslet for slikt. Mon tro hvor lang tid det tar før dette forbudet utvides?

ENF (Europe of Nations and Freedom, en politisk gruppe innen EU Parliament, grunnlagt 15.juni 2015) Press conference with Marcel de Graaff, Nicolas Bay, ENF Group Leaders, and Gerolf Annemans… The UK must not agree to UN’s Global Compact for Migration. UK residents can sign this Parliamentary petition: https://petition.parliament.uk/petitions/232698

Se intervju Janice Atkinson https://www.youtube.com/watch?v=4KA_SzIc1DA

Bjørn Tore Godal blir spurt om EU-tilslutning: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aecfC6O2K30

Synnøve Fjellbakk Taftø om FN i 2010: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response