FNs Global Compact for Migration underskrevet4 min read

Now Reading
FNs Global Compact for Migration underskrevet4 min read

FNs Global Compact for migration underskrevet av Solberg-regjeringen 10. desember 2018

Solberg-regjeringen skrev under på Norges deltagelsen i FNs Global compact-programm den 10ende desember 2018. Med dette skyves dørene opp for massiv innvandring og grensene for nasjonalstatene i Europa er ment å skulle smuldres opp. I samme takt som disse oppløses, vil New World Order forsøke å etablere sitt rike. Det er ikke, som FN innerste kretser selv har lagt opp til og reklamerer for, en menneskevennlig internasjonalisme de strever etter. Nei, de skyver alltid det motsatte av det de egentlig vil, foran seg. Sier de menneskerettigheter, mener de brutalt maktmisbruk ovenfor det enkelte individ. Sier de antirasisme, mener de den eneste overlegne rase. Deres motto er; vil du ikke, så skal du. Makten over alle, er deres mål.

Fra Aftenposten 10.desember 2018

Det er av en eneste grunn de konsentrerer seg om Europa. I Europa har kristendommen slått rot; det er den kristne kultur de vil utrydde. For å utrydde denne, må de drepe alle som har forbundet seg med denne. Det har de også tenkt å gjøre.

Hva er egentlig FN? FN er et resultat av Leo Trotskys verdensrevolusjon, den internasjonale kommunisme. Leon Trotsky (døpt Leyba Davidovich Bronstein) stilte seg i spissen for utryddelsene av kristne russere, ungarere, ukrainere og andre østeuropeere, opprettet torturkamre, standretter med henrettelser, mange drept også anklaget for antisemittisme, på gatehjørnene. Hans politisk kommissarer var offiserer i hvert militære kompani. Var det noen av de egne som ikke lystret, ble de skutt og drept på stedet.

Straks FN ser seg mektige nok, føler seg trygge nok, gjemmer de ikke lenger brutaliteten unna dagslyset, da kommer de vilkårlige drap, dødsdommene og henrettelsene tilbake, da kommer torturkamrene, drapskjellerne, galgene og likbålene frem igjen. Da kan vi vente oss de politiske kommissarer tilbake.

 

 

Den russiske revolusjons romantiske glans…*

«Stalin, Sverdlov, and Zinoviev were among the exiles who returned from Siberia. Lenin, Martov, Radek, and Kamenev returned from Switzerland. Trotsky returned, with hundreds of his Yiddish brethren, from New York’s East Side. These were the inheritors of the revolution. Until their return the revolution had been without leadership — largely it had been conducted by second string leaders who happened to be on the spot. Now the elite were returning.

Soon these returning Jews would exercise the power of life and death over 150 million Russians. Soon every factory, every government bureau every school district, and every army unit would function under the gimlet eye of a Jewish Commissar. Soon the blood of human beings would be oozing from under the doors of communist execution chambers as tens of thousands of Russian men and women were butchered like cattle in a slaughterhouse. Soon millions of Russian and Ukrainian peasants would be deliberately starved to death as part of a premeditated plan. Such was the “romance” of the Bolshevik revolution.»

 

Leyba Davidoich Bronstein

«Those who are not with us are against us»…*

«Yakov Sverdlov, who supervised the expulsion of the Tsar’s family to Yekaterinburg in the Ural Mountains and their slaying there, Alexander Beloborodov (Vaisbart), who was the president of the local Soviet and who made first announcement about execution of Tsar, Shaya “Filipp” Goloshchekin, who was Military commissar of the Ural Regional Soviet, Petr Voikov (Pinkus Vainer), as well as Yankel Chaimovich Yurovsky who was the commander of the unit that carried out the slaughter and who personally shot the Tsar in the forehead from a range of zero, all were Jews.

Yurovsky was the son of a glassmaker and suspected thief. His grandfather was a Rabbi in Poland. Yurovsky studied at a Jewish school in Tomsk, but did not finish. While living in Berlin during the time of the 1905 revolution in Russia he converted to Lutheranism and changed his name from Yankel Chaimovich to the christianized Yakov Mikhailovich.

According to his sister-in-law, he was an arrogant, greedy, and cruel despot who liked to say, “Those who are not with us are against us.” [Quoted in Mark D. Steinberg and Vladimir M. Krustalev, The Fall of the Romanovs: Political Dreams and Personal Struggles in a Time of Revolution (New Haven, CT: Yale University Press, 1995), p.285]»

* Skriver Valdas Anelauskas i boken Zionism and Russia (fra foredrag holdt i Oregon, USA 2006).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response