Mikrobølgestråling over Telemark april 20195 min read

Now Reading
Mikrobølgestråling over Telemark april 20195 min read

De siste årene har mikrobølgestråling av skyene økt betraktelig. Jeg antok i begynnelsen at det var skyene det dreide seg om, men etter jeg hadde lest boken Innan

Mikrobølgestråling av skyer og mennesker i Grenland(den 24. april 2019).

bubblan brister av den svenske elektroingeniør Ørjan Hallberg, skjønte jeg at det var ikke skyene som var målet, men menneskene under dem. Skyene bare gjorde mikrobølgebestrålingen synlig.

Slik kan mikrobølgestråling av skyene og menneskene under dem i Grenland, se ut (fra 24. 04.2019).

Ørjan Hallberg studerte statistikk over hyppighet av sykdommen kreft i Sverige og slo fast at hyppighet av forekomst av sykdommen kreft økte signifikant rundt radio og tv-antennetårn. Disse ble i hovedsak bygd etter krigen.

Kreft er en merkverdig «sykdom». Men kanskje er det ingen sykdom alikevel. At hver 4rde nordmann skal bli syk av kreft i løpet av sitt liv, har etter min mening pr idag, ingen naturlig årsak. Først nå i fremskreden alder begynner jeg å skjønne at det i det hele tatt er tøv å tro at det kan være slik.

Husker vi tilbake på hvordan tobakksrøyking på 1990-tallet ble lansert som den store stygge ulven; ble media, politikere og helseforetakene misbrukt (?); de store og fete overskrifter, de medfølende, nikkende leger og helserådgivere, var det kanskje fordi det hele var for iøyenfallende; her døde vårt folk mann av huse av det noen kalte for «sykdommen» kreft, ville man skjule den egentlige årsak? Trengte man en stedfortredende grunn; hvorfor gikk vår «helt og redningsmann», Kristelig Folkepartis ridder og kriger Dagfinn Høybråten ut med det moralske sverd høyt hevet? Skulle den egentlige årsak til kreft med alle midler skjules? Om det dreide seg om store penger?

Fra Aftenposten 24. oktober 2017

Selv trodde jeg tidligere at «sykdommen» kreft var en tilstand fremkalt i det indre av det enkelte menneske, en slags livsstilsykdom. Men Ørjan Hallberg pekte på en ny innfallsvinkel til å forstå dette. Det var ikke spørsmål om feil livsstil. Det var spørsmål om stråling. Stråling vi mennesker ikke tåler. Sykdommen var ikke fremkalt i hver enkelts indre, men fremkalt av ytre krefter, nemlig av mikrobølgestråling.

Gjengitt i Hallbergs bok, antall tilfeller hudkreft og dødsfall

Einar Flydal skriver: «Hallberg kom i 1998 på sporet av statistiske sammenhenger som han mente lå an til også å peke ut en annen felles og vesentlig årsak for noe – kanskje svært mye – av veksten i disse uforklarte sykdomsindikatorene, og han har forsket på dette siden og gradvis underbygget sin hypotese: Den døgnkontinuerlige mikrobølgede strålingen fra landsomfattende utbygging av FM-båndet.»

Vi har vært omgitt av mikrobølgestråling i sterkt økende grad siden krigens dager. Noen tåler åpenbart mere av dette enn andre. Men tydelig er noen ikke-anerkjente «sykdommer» et resultat av dette, særlig utmattelsessyndrom. Våre legemer blir formelig kokt langsomt av disse destruktive bølger eller frekvenser. Er det dette som ligger bak overfølsomhet for elektrisitet? Det var den samme stråling fra de militære radarene som ble bygd etter krigen. Soldatene som hadde vakt, gikk ut og stilte seg foran radargitteret for å varme seg. Men mange ble syke og døde (av kreft), noe som ble hysjet ned. Radarene forårsaket også dengang, særlig i skogsområder langs grensen mellom tidligere Østtyskland (DDR)og Vesttyskland (BRD), hvor disse var plassert, det som ble kjent som skogsdød. Det ble også hysjet ned.

Var dette teknologiens store velsignelse? Den moderne tid, til gagn og nytte for oss alle? Mikrobølger er overalt i våre liv idag; det begynte såvidt jeg har forstått med de militære radarer, fortsatte med radio- og tv-sendetårnene, med skipsradar-teknologi, flyradarteknologi, all slags telefoni, satelitt-teknologi, laserteknologi, internett-teknologi,  billetterings- og scanningsystemer supermarked, offentlige transportmidler, og nå også strøm- og vannmålere og mikrobølgeovner. Er dette i virkeligheten en dødsteknologi? Idag har nesten hver gutt- og jentunge et stråleapparat i sin egen buskelomme, en smarttelefon.  Holder du den inntil øret og gleder deg over å snakke med en venn, får du en strålestyrke på mellom 1500 og 2000 mikrowatt (egen måling med electrosmogmeter Cornet; grensen bør ikke overskride 6, sies det) rett inn i hjernen. Men det er ikke alt.

Elektromagnetiske frekvenser har blitt forsket på. Det er dette som blir brukt i militær kontroll av folkemasser. Folkene som gjør slikt, handler etter ideene til Ivan Petrovich Pavlovs forskning på hunder. Pavlov fikk hundene til å utskille spytt da han ringte med en bjelle. Det var fordi hundene trodde de skulle få mat. Slik ser disse folk også på sine medmennesker. Slik behandler de dem. Det gamle testaments idé øye for øye, tann for tann, ligger ikke langt unna. Der hvor det tales om straff og belønning, er det de samme folkene. Slik har de også planlagt å bruke frekvenser, fra de største anlegg som finnes pr idag. De vil for ulydighet straffe med ubehaglige, skadelige og dødelige frekvenser og belønne god oppførsel med  frekvenser som oppleves som deilige, gode og hyggelige. Snakk om å bruke narkotikum, å vektlegge kunstig skapt bevissthet! Som om vi var hunder. Er ikke dette en usunn fordreid og forkvaklet motivering bak en teknisk utvikling? Hva slags tider har vi i vente? Kan dette være bakgrunnen for utbygging av 5G antennesystem?

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response