911 forandret alt, et personlig vitnesbyrd3 min read

Now Reading
911 forandret alt, et personlig vitnesbyrd3 min read

Ødeleggelsen av World Trade Center i New York, 911 i 2001 var døråpneren til den lenge planlagte krig mellom muslimer og de europeiske kristne. Det er denne planlagte, hatske borgerkrig vi nå ser komme mot oss på alle gatehjørner og veikryss. Kunnskap om dette kan bremse den totale ødeleggelse og oppløsning av vårt nåværende samfunn.

Ære være Amazing Polly

Hadde ikke Youtube blokkert hennes video om 911, hadde jeg ikke spurt henne. Hadde ikke Youtube villet sensurere bort min rett til å ville informere meg, hadde jeg ikke offentliggjort hennes video.

Inntil 2010 var jeg en av de mange som gikk rundt i medietåka, uten reell orientering; jeg trodde på avisene, fjernsynet og celebritetene. Først i 2010 gikk det opp for meg at 911 var et bedrag. Ikke bare de 3000 som døde mens bygningene raste, men mange amerikanere som straks i kjølvannet av dette skjønte at dette var et bedrag, som offentlig ville bidra til forståelsen av at dette var et bedrag, ble også myrdet. Fordi folk skulle tvinges til å holde munn.

Christopher Bollyn har gjort et stort arbeide og funnet ut at bak denne forferdelige hendelse sto «Den dype stat» med Mossad og Netanjahu i spissen. Jeg mener han har rett. Slik bedraget ble tegnet, minner det mye om Utøya og den løgnaktige påstanden om at det bare var en skytter der.

Dette er virkeligheten. Bare hver enkelt av oss kan stoppe dette:

Den dype stats krig mot kristendommen begynte den 9. september 2001, her fra Morgenbladet 18. september 2018, er bare ett eksempel på de utallige meningsløse drap som skal fyre oppunder hatet mot det kristne Europa.

Den evige krig iscenesatt av den overalt tilstedeværende, iskalde skyggestat. Maktspøkelset som ingen kan gripe. Den dype stat som er pådriveren i krigen mot kristendommen. Den dype stat som skyver muslimene foran seg. Det er klart at ingen kristne kommer til å kunne unngå dens klamme grep.

Kite Hit Steele Plane Must: https://www.bitchute.com/video/VlspWubIrPE/


Jeg er stor fan av Amazing Polly, en modig og framifrå jente fra Kanada, med stor arbeidskapasitet. Hennes video om 911 er blokkert på Youtube. Men den finnes ennå tilgjengelig på Bit-Chute, hvorfra jeg kunne laste den ned. Se særlig «the final crazy thing» (35:20), hva lærerinnen i klasserommet gjør med de små barn; Kite Hit Steele Plane Must. Formuler spørsmålet for deg selv; hva i all verden kan ligge bak dette?

Om de egentlige bakgrunner til 911 må nevnes US amerikaneren Christopher Bollyns store innsats. Han har med hjelp av detaljkunnskap og logikk knyttet gjerningsmennene til Mossad og Netanjahu. Folk flest er ennå idag livredde for Israel og alt Israel representerer. Likuds Israel står utad for skyggestaten, de som usynlig regjerer den vestlige verden, de som har all makt. Den makt ingen kan se, men som er overalt i den vestlige verdens korridorer. Terrorens far og mor, som hersker med tvang og med den evige tilintetgjørelse som trussel. Den dype stat er som terroren usynlig og overalt; terror, den dype stats egen unge, en bytting, en ekte trollunge.

John Lear, pensjonert pilot og tidligere CIA agent forklarer…

Ekspertvitnet John Lear sa i sitt vitnemål (affidavit): «Slike krasj skjedde ikke fordi de var fysisk umulige; og det av følgende grunn: Når det gjelder UAL 175 som gikk inn i sørtårnet, ville en ekte Boeing 767 ha begynt å «teleskopere» i samme øyeblikk som nesen rammet de 14-tommers stål-kolonnene som måler 39 tommer på midten. Den vertikale og horisontale halen ville øyeblikkelig ha blitt skilt fra flyet, truffet stålboksens kolonner og falt til bakken. Motorene ville ha opprettholdt sin generelle form og enten falt til bakken eller blitt gjenfunnet i restene av den kollapsede bygning.»

Se også: https://www.youtube.com/watch?v=YQBlv7sZGVE

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response