Å frigjøre USA fra Israel2 min read

Now Reading
Å frigjøre USA fra Israel2 min read

Å frigjøre Amerika fra Israel

Av tidl. kongressmann (1961-1982) Paul Findley

«911 ville ikke ha skjedd hvis den amerikanske regjeringen hadde nektet å hjelpe Israel å ydmyke og ødelegge det palestinske samfunnet. Få uttaler denne konklusjonen offentlig, men mange tror det er sannheten. Jeg tror at katastrofen på 9/11 kunne vært blitt forhindret hvis en hvilken som helst amerikansk president hadde hatt mot og visdom å suspendere all amerikansk hjelp til Israel inntil Israel hadde trukket seg tilbake fra det arabiske landet som ble beslaglagt i den arabiske-israelske krigen fra 1967 » (sakset og oversatt fra hans artikkel i IHR) .

911 var åpningen for den kommende store krig mellom muslimer og kristne. Det er vesentlig å forstå hvem som egentlig trakk i trådene her, da de fleste av oss har vært ofre for illusjoner om hva som egentlig skjedde. At fly skulle ha fløyet inn i nord- og sørtårnet av WTC-bygningene og forsvunnet i eksplosjonene av flybensin, er en slik illusjon. Men siden det ble vist på TV i alle land, trodde de fleste av oss at det måtte ha vært slik. Men den pensjonerte pilot John Lear har vist oss at det ikke kan ha skjedd slik det ble fremstilt.

John Lear, pensjonert pilot og tidligere CIA agent forklarer…

Ekspertvitnet John Lear sa i sitt vitnemål (affidavit): «Slike krasj skjedde ikke fordi de var fysisk umulige; og det av følgende grunn: Når det gjelder UAL 175 som gikk inn i sørtårnet, ville en ekte Boeing 767 ha begynt å «teleskopere» i samme øyeblikk som nesen rammet de 14-tommers stål-kolonnene som måler 39 tommer på midten. Den vertikale og horisontale halen ville øyeblikkelig ha blitt skilt fra flyet, truffet stålboksens kolonner og falt til bakken. Motorene ville ha opprettholdt sin generelle form og enten falt til bakken eller blitt gjenfunnet i restene av den kollapsede bygning.»

Spørsmålet er hva det var som ble vist på TV’ene over hele verden, da vi så flyene fløy inn i bygningene og forsvant i en eksplosjon? John Lear har en forklaring på dette, se video hans forklaring på youtube om illusjoner.


Referanse Findley: https://www.ihr.org/leaflets/liberatingamerica.shtml
Om John Lear: https://newspunch.com/cia-pilot-swears-oath-planes-did-not-bring-towers-down-on-911
Om John Lear: http://www.thelivingmoon.com/47john_lear/02files/John_Lear_Johns_911_Affidavit.html

John Lear om holografi brukt for å skape illusjoner:

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response