Bruk av mikrobølgestråling av skyene over Oslo og Østlandet den 12. juni 20192 min read

Now Reading
Bruk av mikrobølgestråling av skyene over Oslo og Østlandet den 12. juni 20192 min read

Altocumulus Undulatus Asperatus, opprørt hav, mener meteorolog Roar Hansen i Storm at dette merkelige heter…men det er nok bare fornavnet (foto TV2).

Onsdag 12 juni 2019 så skyene over Oslo og Østlandet mer eller mindre slik ut. Bevegelsene er kokebevegelser, slik man ville ha sett dem, hvis man kunne oppholde seg i kokende vann og sett ut mot overflaten. Men meteorlolog Hansen vet kanskje ikke at det er bruk av mikrobølger som er så sterke at de skaper varme som formelig setter skyene i disse kokebevegelser. Selvfølgelig treffer disse mikrobølger også menneskene under skyene. Disse stråler er skadelige for alle levende vesener, mennesker, fugler, insekter og dyr av alle slag.

Grunnen til at skyene blir kokt slik, slik jeg forstår det pr idag, er å forene de metallsalt-ladede kunstige sporskyer med vanlige cumulus skyer, slik at de blir egnet til å danne ekstremklima.

Vi er altså vitne til et kunstig skapt ekstremklima. Bak dette står FNs klimakomité, IPCC. De har kontrakt med vårt forsvarsdepartement og de som ellers bestemmer i landet vårt som har tillatt dette. FN arbeider for det Jonas Gahr Støre kaller en FN-ledet verdensorden, også kalt New World Order. Idag kalles stortingspolitikerne som støtter dette, 142 av 169, såvidt meg bekjent, for globalister. Det skal bli et fascistisk herredømme over hele verden, betalt av oss, den vanlige mann og kvinne, slavene.

Den samme skykoking med mikrobølgebestråling den 12. juni 2019 sett fra Skien (foto privat).

Vi har med  en teknologi å gjøre som ennå er ukjent. Den er ikke offentliggjort. Men stråleanleggene kalles HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Et mindre slikt anlegg står i Tromsdalen utenfor Tromsø.

Se også: https://www.sveningejohansen.no/2018/05/22/hemmeligstemplet-avtale-med-usa-om-chemtrails/
About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response