Om barnevernet1 min read

Now Reading
Om barnevernet1 min read

Et lavt kokepunkt

Ikke lett, men kan man snu på flisa?

Det lave kokepunktet på utskjellingene av barnevernets ansatte var for undertegnede en bekreftelse på at barnevernet ikke hadde klart å ivareta sine oppgaver, men faktisk sørget for mere blod, mere svette, elendighet og tårer for de det gjaldt. I mange år fanget de ikke opp dette, verken metodisk eller pedagogisk. Men ingen statlige forordninger kan forandre på det. Dette har ingenting med regler eller ressurser, men med menneskelig nærhet å gjøre. Kan man ikke se det slik: De teorier som var basis, ble forkastet av livet selv, kanskje fordi teoriene var udugelige? Må man ikke da snu på seilene? Som en mangeårig lærer ser det: En vei fremover som baseres på foreldrenes premisser, har en sjanse for å lykkes.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response