Om barnevernet1 min read

Now Reading
Om barnevernet1 min read

Et lavt kokepunkt

Ikke lett, men kan man snu på flisa?

Det lave kokepunktet på utskjellingene av barnevernets ansatte var for undertegnede en bekreftelse på at barnevernet ikke hadde klart å ivareta sine oppgaver, men faktisk sørget for mere blod, mere svette, elendighet og tårer for de det gjaldt. I mange år fanget de ikke opp dette, verken metodisk eller pedagogisk. Men ingen statlige forordninger kan forandre på det. Dette har ingenting med regler eller ressurser, men med menneskelig nærhet å gjøre. Kan man ikke se det slik: De teorier som var basis, ble forkastet av livet selv, kanskje fordi teoriene var udugelige? Må man ikke da snu på seilene? Som en mangeårig lærer ser det: En vei fremover som baseres på foreldrenes premisser, har en sjanse for å lykkes.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, det bør deles ofte og lenge, mellom alle; det virker velsignende og varmende, derfor bør vi øve å være snille med hverandre; da det virker magisk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi kanskje i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response