Kunstig klima og kunstig ekstremvær forberedes3 min read

Now Reading
Kunstig klima og kunstig ekstremvær forberedes3 min read

Kunstig klima og kunstig ekstremvær forberedes

Kunstig klima og ekstremvær forberedes ved bruk av mikrobølgestråling fra store HAARP stråleanlegg. Disse ble satt i verk for å overta bestrålningen fra de tidligere FM antenner som hadde vært spredt rundt i det ganske land. Når de store anlegg sto klare til å overtta, ble FM-antennene slått av, da det ikke lenger var bruk for dem. Dette synes å ha vært deres hovedoppgave, å sende radio- og TV-signaler var en sideoppgave. Viser foto nedenfor bestrålning inn i skydekket fra Vealøs TV-tårn?

Skydekket rett over Vealøs TV- og radiotårn i Telemark ca kl. 0709 om morgenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan iaktta energibølger slå inn i skyene. Skyene er små vanndråper som er ekstremt følsomme for bølger av magnetisk energi, ikke-ioniserende stråling, når kraften treffer dem, beveger de seg mot hverandre og smelter sammen; de kunstige sporskyer med de normalt dannede skyer. Det synes for meg som om dette er den ene hensikten med bestråling. Er den andre hensikt å bestråle menneskene med mikrobølger? For denne er sykdoms-fremkallende for menneskene, insektene dør av dem, fuglene og dyrene er skadelidende.

Hullet i skydekket over Vealøs TV-og radiotårn i Telemark driver igjen etter få minutter, kl. ca 0712. Tårnet står på en fjellknaus på 500 moh og sees nederst i bildet mellom treklyngene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den svenske forskeren Örjan Hallberg (boken: Innan bubblan brister) fant opplysninger om øket forekomst av (hud)kreft rundt nettopp TV-(FM)sendetårn, et særdeles merkelig faktum. Det kan bare bety at FM-sendetårnene har vært en medvirkende faktor til at sykdommen kreft oppsto, men også en sterkere faktor enn de andre (for meg) ukjente faktorer. Hallberg undersøkte også bruk av mobiltelefoner (pdf-dokument) sammen med Assoc. Professor Olle Johansson. De forsøkte å finne statistikk om kreftforekomst som man kunne forbinde med dette. Dette kan bety at mikrobølgebestråling av landenes beboere, er en sentral faktor ved forekomst av kreft. For kreft er et underlig fenomén og høyst unaturlig. Kreftens høye forekomst er rett og slett merkelig. Jeg ser idag at kreft først og fremst kan være et resultat av stråleskader, bestråling av mikrobølger. Disse stråler er usynlige, derfor kan menneskene bli utsatt for disse uten å vite noe om det. Hvis mine antagelser stemmer, utsettes vi for dette i en meget høy grad, da krefttilfellene i Norge er mange.

De store gamle radarer brukt langs grensen mellom Østtyskland (DDR) og BRD (Vesttyskland), forårsaket ikke bare skogsdød rundt stedene de var plassert, så kraftig var strålevirkningen, men også de mange av soldatene som hadde tjeneste der, fikk kreft og dette ble fortiet. Visste de allerede dengang hva mikrobølger skulle brukes til? Også Hallberg ble forsøkt hysjet ned. Hallberg døde av lymfekreft i januar 2016.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response