Kunstig klima og kunstig ekstremvær forberedes3 min read

Now Reading
Kunstig klima og kunstig ekstremvær forberedes3 min read

Kunstig klima og kunstig ekstremvær forberedes

Kunstig klima og ekstremvær forberedes ved bruk av mikrobølgestråling fra store HAARP stråleanlegg. Disse ble satt i verk for å overta bestrålningen fra de tidligere FM antenner som hadde vært spredt rundt i det ganske land. Når de store anlegg sto klare til å overtta, ble FM-antennene slått av, da det ikke lenger var bruk for dem. Dette synes å ha vært deres hovedoppgave, å sende radio- og TV-signaler var en sideoppgave. Viser foto nedenfor bestrålning inn i skydekket fra Vealøs TV-tårn?

Skydekket rett over Vealøs TV- og radiotårn i Telemark ca kl. 0709 om morgenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan iaktta energibølger slå inn i skyene. Skyene er små vanndråper som er ekstremt følsomme for bølger av magnetisk energi, ikke-ioniserende stråling, når kraften treffer dem, beveger de seg mot hverandre og smelter sammen; de kunstige sporskyer med de normalt dannede skyer. Det synes for meg som om dette er den ene hensikten med bestråling. Er den andre hensikt å bestråle menneskene med mikrobølger? For denne er sykdoms-fremkallende for menneskene, insektene dør av dem, fuglene og dyrene er skadelidende.

Hullet i skydekket over Vealøs TV-og radiotårn i Telemark driver igjen etter få minutter, kl. ca 0712. Tårnet står på en fjellknaus på 500 moh og sees nederst i bildet mellom treklyngene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den svenske forskeren Örjan Hallberg (boken: Innan bubblan brister) fant opplysninger om øket forekomst av (hud)kreft rundt nettopp TV-(FM)sendetårn, et særdeles merkelig faktum. Det kan bare bety at FM-sendetårnene har vært en medvirkende faktor til at sykdommen kreft oppsto, men også en sterkere faktor enn de andre (for meg) ukjente faktorer. Hallberg undersøkte også bruk av mobiltelefoner (pdf-dokument) sammen med Assoc. Professor Olle Johansson. De forsøkte å finne statistikk om kreftforekomst som man kunne forbinde med dette. Dette kan bety at mikrobølgebestråling av landenes beboere, er en sentral faktor ved forekomst av kreft. For kreft er et underlig fenomén og høyst unaturlig. Kreftens høye forekomst er rett og slett merkelig. Jeg ser idag at kreft først og fremst kan være et resultat av stråleskader, bestråling av mikrobølger. Disse stråler er usynlige, derfor kan menneskene bli utsatt for disse uten å vite noe om det. Hvis mine antagelser stemmer, utsettes vi for dette i en meget høy grad, da krefttilfellene i Norge er mange.

De store gamle radarer brukt langs grensen mellom Østtyskland (DDR) og BRD (Vesttyskland), forårsaket ikke bare skogsdød rundt stedene de var plassert, så kraftig var strålevirkningen, men også de mange av soldatene som hadde tjeneste der, fikk kreft og dette ble fortiet. Visste de allerede dengang hva mikrobølger skulle brukes til? Også Hallberg ble forsøkt hysjet ned. Hallberg døde av lymfekreft i januar 2016.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response