Everything is OK, go back to work1 min read

Now Reading
Everything is OK, go back to work1 min read

Everything is OK, go back to work…et skjeldent syn, og en modig mann, inspirasjon hentet fra romanen 1984 av Orwell og filmen Matrix. Fornøyelig, sagt til en unnaryggende politimann som ville fjerne han fra området: U need a hug 🙂 Se video også på youtube.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response