Ekstreme venstrefolk er besatte, sier Jordan Peterson1 min read

Now Reading
Ekstreme venstrefolk er besatte, sier Jordan Peterson1 min read

De er ideologisk besatte og hevder at kjønn er resultat av en sosial konstruksjon; at kjønn er en intellektuell idé. Det er ganske enkelt ikke sant, sier Jordan Peterson.

De har allerede tapt kampen om vitenskapen, så nå prøver de å forandre lovverket for å tvinge sine synspunkter på oss andre, på flertallet.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr uendelig mye. De virker velsignende og varmende, noe jeg takker ærbødigst for. Hvis jeg kan inspirere til engasjement, slik at vi sammen også kan velte betydelige lass, er det fantastisk. Så kan vi kanskje i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021. Hvis det utover det ennå er overskudd, sier jeg ikke nei, min paypal er: post@sveningejohansen.no
Comments
Leave a response

Leave a Response