Ekstreme venstrefolk er besatte, sier Jordan Peterson1 min read

Now Reading
Ekstreme venstrefolk er besatte, sier Jordan Peterson1 min read

De er ideologisk besatte og hevder at kjønn er resultat av en sosial konstruksjon; at kjønn er en intellektuell idé. Det er ganske enkelt ikke sant, sier Jordan Peterson.

De har allerede tapt kampen om vitenskapen, så nå prøver de å forandre lovverket for å tvinge sine synspunkter på oss andre, på flertallet.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response