Slik lages klimaforandringene…2 min read

Now Reading
Slik lages klimaforandringene…2 min read

Sporskyer med metallsalter flyes ut over himmelhvelvet over store deler av Norge. De brer seg utover og lager slørskyer (se foto). Siden varmes disse opp med ikke-ioniserende mikrøbølger slik at de skal fordampe og blande seg inn i de vanlige skyer. Blant flere ingredienser blir metallene Aluminium og Barium brukt. Slik forandres været, slik lages ekstremvær (geoengineering); ser vi her forberedelsene av en hetesommer?

Himmelvelvet har blitt som et stort kjøkken hvor gigantiske mikrøbølgeovner koker metallsaltene slik at de fordamper inn i det normale skylag. En svak mikrobestråling kan iakttaes ved at parallelle linje og bue-aktige former kommer til syne i skyene, en sterk bestråling på store, men langsomme kokebevegelser i skylaget.

Sporskyer over Telemark 3. juli 2019 før bestrålning av mikrobølger

Slørskyer dekker hele himmelen 3. juli før de bestråles med mikrobølger

Denne bestråling sendes ut fra satelitter, men også fra store stråleanlegg, spesielt bygd for dette formål. Ved å utnytte jetstrømmene og forskjellen mellom lav og høytrykk kan de skape sterke vinddragninger, slik at stormlignende tilstander oppstår. De har over mange år eksperimentert med dette bl.a. over og rundt de filippinske øyer og i Stillehavet.

Kjennetegnet på kunstige stormer er at de gjør et demonisk inntrykk; man har en følelse av å stå under angrep av ondskapsfulle vesen, slik en bonde fra Vestlandet forskrekket (mener det var i NRK P2) betegnet opplevelsen etter orkanen Dagmar i 2011. Slik skal FNs IPCC komité overbevise oss alle at menneskelaget karbondioksyd forårsaker ekstremklima og derfor må vi slutte med å bruke bil og gå over til sykkel.

FN har enda en rekke ikke bekjentgjorte forholdsregler i ermet.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response