HAARP anlegg, finnes de?2 min read

Now Reading
HAARP anlegg, finnes de?2 min read

Nick Begich

Hva er HAARP,  anlegg for mikrobølgebestråling av ionosfæren? Finnes slike anlegg, eller er det en konspirasjonsteori? Forskningsprogrammet ble kalt «High Frequency Active Auroral Research Program», derav HAARP og det første av disse ble bygd i Alaska, USA. Den første boken (kan nedlastes) som kom ut om dette og vakte oppsikt og forskrekkelse, Angels dont play this HAARP, ble skrevet av Nick Begich og utgitt i 1995. Begich var sønn av en kjent politiker i Alaska (demokrat i US Congress) som angivelig skal ha omkommet i en ulykke med et enmotors fly. Han ble aldri funnet. Også jeg ble beveget av det jeg leste: Man tror ikke sine egne øyne. Slike direkte djevelske påfunn kan bare komme fra et miljø som er fulllt av menneskehat, men det er like fullt virkelig og tilstede i vår verden. De skyter opp milliarder av watt av mikrobølger opp i ionosfæren og lar det reflektere ned på forskjellige steder på jorden (a high-power radio frequency transmitter). Dette kan de styre nøyaktig. Ikke uten grunn heter første kapittel i boken, Trollmannens lærlinger. HAARP i Alaska er ikke lenger er ibruk til vær-formål, hvis man skal tro det følgende video opplyser. Også andre har uttalt dette. Idag er andre anlegg bygd opp som er større, kraftigere og kan ta over flere oppgaver.

Fra høring i US Congress om HAARP ledet av Senator Murkowski. Vi kan ihvertfall med sikkerhet fastslå at anlegget i Alaska finnes. Hun inviterer på sin egen hjemmeside til å ta kontakt, sikkert også om HAARP. Hvis hun er informert om de andre anleggene rundt i verden, ville jeg bli overrasket, da det meste av grunnlaget for ekstremklima nettopp er forårsaket av disse anleggene og er såkalte hemmelige, militære prosjekt, men alikevel godt kjent av almenheten. Jeg mener det er slik fordi det er villet. For da kan utøverne si til sitt forsvar at dere har hele tiden visst om dette, men dere har aldri gjort noe med det.

HAARP anlegg bygd opp etter 1990

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkilden til plasseringene og antallet HAARP anlegg er internett-siden geoengineeringwatch.org drevet av Dane Wigington. Jeg vet ikke hvem som finansierer ham, og jeg ser ikke bort fra at han kan være en såkalt ‘kontrollert opposisjon’, slik sionistene gjerne spiller på og bruker som forvirrelsestaktikk. Det betyr, informasjoner må sees på med skepsis, men alikevel med takknemlighet, da virkeligheten viser at det må finnes flere slike anlegg. Et HAARP anlegg finnes også i Norge, og heter EISCAT i Tromsdalen. Avisredaktørene i Tromsø mener at dette bare blir brukt i forskningsøyemed.

 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response