Gjør værmakerne India ubeboelig?4 min read

Now Reading
Gjør værmakerne India ubeboelig?4 min read

Gjør de India ubeboelig, var det tilfeldig at nettopp den fattigste delstat ble valgt, Bihar?

Var det tilfeldig at delstaten Bihar, som det er snakk om her, ble valgt? Var det ikke alltid de aller fattigste som ble ofrene for de velståendes intellektuelle blindhet? Folk som ikke engang har gangsyn, slik at de kan være blant mennesker. Som alkoholiserte, sjangler de gjennom folkemengden og ser ikke engang at det nettopp er folkemengden som gir dem noe å støtte seg på, gir dem mulighet til å gå nogenlunde målrettet. Fordi de i ett sett støter menneskene fra seg, men skylder på dem hvis plutselig et tomrom oppstår og de snubler i skolissene sine og slår seg både gule og blå.

Dette er værmakerne bak IPCC. De elsker makt og pidestallen; de elsker å sitte godt over de vanlige dødelige og se ned på dem. Men mest av alt elsker de å være som Gud som kan bestemme over liv og død. De har i en årrekke, uten å spørre, uten å gjøre opp for seg, eksperimentert over det nord-øst-asiatiske hav- og landområder med kunstige jordskjelv, kunstige typhoner, kunstige flodregnskyll og ikke minst, kunstige hetebølger. Det dreier seg om Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam og Myanmar, men fremfor alt de Filippinske øyer. Var det fordi de kalte det menneskeskapte klimaendringer at de kunne slippe unna med det? Var det fordi de sa at det var menneskeskapt CO² som gjorde at vi ikke undersøkte dette nærmere?

Landområdene utsatt for kunstig ekstremklima av FNs klimakomite IPCC

Var det fordi her bodde, arbeidet, levde og døde de aller fattigste; de som så lenge hadde vært pint og plaget av mangel på armslag og velstand, de som hadde vært undertrykt så lenge at de ikke klarte å åpne  verken munn eller mæle?

Var det fordi de ikke bare var fattige, men også fordi de hadde så store familier; det var så mange av dem i antall at de rike og velfødde som i sin ensomhet bebodde sine store gods, jorder og skoger mente at nå var tiden kommet til å desimere de tallrike fattigste, de som alltid måtte gå rundt å være sultne og tørste? Og siden dette ikke kunne gjøres åpenlyst, ville kanskje skjulte og hemmelige metoder, som uvær, flod, tørke og hetebølger være veien å gå? Var det derfor de utvidet uværsområdene til indiske Bihar?

Vi så at de ikke lot det regne der hvor tørken i årevis hadde herjet, slik at korn, rotfrukt og trær som kastet skygger hadde kunnet få vekstvilkår? Nei, de valgte istedenfor å gjøre det verre…hva er dette for slags destruktiv innstilling? En ond vilje?

Den havgående X-Band Radar (SBX), et militært våpen, kommer til Pearl Harbor, Hawaii (2006)

De lot det bli så varmt at menn, kvinner og barn døde av det. Så mye regn at folk druknet. Så mye vind at husene falt sammen og slo folk ihjel. Så kraftige jordskjelv at gigantbølger feide innover strendene og druknet hundretusener. Hvem kan vel mene at FN og IPCC er en velsignelse? Var det å redusere verdensbefolkningen det gjaldt? Gjorde de seg til herrer over menneskeheten? Over liv og død?

Örjan Hallberg

Så fastholder statens representanter hårdnakket at HAARP kun tjener vitenskapelige eller også militære formål (forsvar), men kan det ikke like godt være et skalkeskjul, slik de landbaserte meget større anlegg tydeligvis er det? For var ikke de store FM-radio og TV-antenners egentlig formål å sørge for en jevne bestråling av befolkningen med usynlige mikrobølger, slik at nivået av de underlige sykdommer kunne holdes høyt? Som f.eks «folkesykdommen» kreft. Var det først da de store landbaserte HAARP-anlegg var klare, at de kjente antenne-tårnene (som Vealøs-tårnet i Telemark) kunne legges ned? Forskningen til den svenske elektroingeniøren Örjan Hallberg synes å bekrefte akkurat det (Bok: Innan bubblan brister).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response