Gjør værmakerne India ubeboelig?4 min read

Now Reading
Gjør værmakerne India ubeboelig?4 min read

Gjør de India ubeboelig, var det tilfeldig at nettopp den fattigste delstat ble valgt, Bihar?

Var det tilfeldig at delstaten Bihar, som det er snakk om her, ble valgt? Var det ikke alltid de aller fattigste som ble ofrene for de velståendes intellektuelle blindhet? Folk som ikke engang har gangsyn, slik at de kan være blant mennesker. Som alkoholiserte, sjangler de gjennom folkemengden og ser ikke engang at det nettopp er folkemengden som gir dem noe å støtte seg på, gir dem mulighet til å gå nogenlunde målrettet. Fordi de i ett sett støter menneskene fra seg, men skylder på dem hvis plutselig et tomrom oppstår og de snubler i skolissene sine og slår seg både gule og blå.

Dette er værmakerne bak IPCC. De elsker makt og pidestallen; de elsker å sitte godt over de vanlige dødelige og se ned på dem. Men mest av alt elsker de å være som Gud som kan bestemme over liv og død. De har i en årrekke, uten å spørre, uten å gjøre opp for seg, eksperimentert over det nord-øst-asiatiske hav- og landområder med kunstige jordskjelv, kunstige typhoner, kunstige flodregnskyll og ikke minst, kunstige hetebølger. Det dreier seg om Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam og Myanmar, men fremfor alt de Filippinske øyer. Var det fordi de kalte det menneskeskapte klimaendringer at de kunne slippe unna med det? Var det fordi de sa at det var menneskeskapt CO² som gjorde at vi ikke undersøkte dette nærmere?

Landområdene utsatt for kunstig ekstremklima av FNs klimakomite IPCC

Var det fordi her bodde, arbeidet, levde og døde de aller fattigste; de som så lenge hadde vært pint og plaget av mangel på armslag og velstand, de som hadde vært undertrykt så lenge at de ikke klarte å åpne  verken munn eller mæle?

Var det fordi de ikke bare var fattige, men også fordi de hadde så store familier; det var så mange av dem i antall at de rike og velfødde som i sin ensomhet bebodde sine store gods, jorder og skoger mente at nå var tiden kommet til å desimere de tallrike fattigste, de som alltid måtte gå rundt å være sultne og tørste? Og siden dette ikke kunne gjøres åpenlyst, ville kanskje skjulte og hemmelige metoder, som uvær, flod, tørke og hetebølger være veien å gå? Var det derfor de utvidet uværsområdene til indiske Bihar?

Vi så at de ikke lot det regne der hvor tørken i årevis hadde herjet, slik at korn, rotfrukt og trær som kastet skygger hadde kunnet få vekstvilkår? Nei, de valgte istedenfor å gjøre det verre…hva er dette for slags destruktiv innstilling? En ond vilje?

Den havgående X-Band Radar (SBX), et militært våpen, kommer til Pearl Harbor, Hawaii (2006)

De lot det bli så varmt at menn, kvinner og barn døde av det. Så mye regn at folk druknet. Så mye vind at husene falt sammen og slo folk ihjel. Så kraftige jordskjelv at gigantbølger feide innover strendene og druknet hundretusener. Hvem kan vel mene at FN og IPCC er en velsignelse? Var det å redusere verdensbefolkningen det gjaldt? Gjorde de seg til herrer over menneskeheten? Over liv og død?

Örjan Hallberg

Så fastholder statens representanter hårdnakket at HAARP kun tjener vitenskapelige eller også militære formål (forsvar), men kan det ikke like godt være et skalkeskjul, slik de landbaserte meget større anlegg tydeligvis er det? For var ikke de store FM-radio og TV-antenners egentlig formål å sørge for en jevne bestråling av befolkningen med usynlige mikrobølger, slik at nivået av de underlige sykdommer kunne holdes høyt? Som f.eks «folkesykdommen» kreft. Var det først da de store landbaserte HAARP-anlegg var klare, at de kjente antenne-tårnene (som Vealøs-tårnet i Telemark) kunne legges ned? Forskningen til den svenske elektroingeniøren Örjan Hallberg synes å bekrefte akkurat det (Bok: Innan bubblan brister).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response