Tidl. statsminister Bill Vanderzalm om chemtrails2 min read

Now Reading
Tidl. statsminister Bill Vanderzalm om chemtrails2 min read

Topp-foto, her. De kunstige sporskyer, chemtrails, er striper på himmelen som inneholder fluid blandet med metallsalter. Dette blir sammen med andre midler satt inn for å skape kunstig uvær, kunstig flom og kunstig storm. Ansvaret for dette ligger hos IPCC i FN, som bruker store ressurser for å skape det de kaller en «farlig global oppvarming» og ekstremklima. Gjennom dette vil de få politisk makt. For at løgnen skulle få gjennomslagskraft, klarte de med intelligent bruk av media å forbinde chemtrails med det som er «politisk korrekt», slik at folk flest automatisk holder seg unna alt som hadde med chemtrails å gjøre.

Politikere flest følger den brede strøm, de oppholder seg som en i folkemengden, beveger seg i samme retning som alle andre, unngår alt som kan skade deres popularitet eller gode rykte. Dette har gitt grunnlag for den politiske skandale som også er mye brukt, og har ført med seg at de fleste politikere aldri gjøre noe utenfor allfarvei. Men det finnes unntak. Det er mennesker som er modige nok til å stå opp for andre også i upopulære saker. En upopulær sak var chemtrails.

Han som stilte seg opp for den var politikeren Bill Vanderzalm. Født i 1934 i Holland, emigrerte han til Kanada etter Andre verdenskrig. Der gikk han inn i politikken og ble statsminister i British Colombia fra 1986 til 1991. Han har beholdt evnen til å la seg engasjere av det han mener er viktig. Han understreker; «get involved». Her intervjues han av amerikaneren Matthew Landman. Landman har også produsert en film om historien bak chemtrails.


Bill Vanderzalm anmodet i 2013 landets regjeringen å offentliggjøre det den visste om chemtrails. Den tidligere statsminister gikk ut med et intervju gjort av Press for Truth hvor han fordypet hva han hadde iakttatt på himmelen: «Vi vet ikke hvem som gjør det, vi vet ikke hva de sprayer, men vi tror det er aluminium, barium og strontium. Regjeringene forteller det ikke til oss, selv om de vet. For dette kan ikke skje , uten at politikerne og regjeringen vet om det.»

Protester chemtrails Kanada 2013; intervju Vanderzalm Press for Truth

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response