Now Reading
Den dype stat skjuler seg, men er synlig for alle


Den dype stat skjuler seg, men er synlig for alle

Den dype stat skjuler seg; «hiding in plain sight»

Intervjuene med Kay Griggs var begynnelsen for meg på å få tak i en flik av sannheten. For hvis det stemte det hun fortalte, hadde jeg til da vært meget desinformert. Kay Griggs intervjuene, gjort 1998 (her), den gang gift med oberst George Griggs, en alkoholisert, kynisk oppdragsmorder for US Navy, var usedvanlig ærlig, oppriktig og brutalt sjokkerende. For det hun fortalte, stemte overens med det jeg selv hadde kunnet iaktta i samfunnslivet, et villet forfall, skapt utfra innsikt og med metode og systematikk. Jeg forsto at store deler av det militære apparats ledelse i USA måtte være infiltrert. For de årelange, stolte militære tradisjoner vi kjente fra USA var forsvunnet. Til og med en leder med idealer som ære, rettvishet, mot og besluttsomhet, som General George S. Patton (1885-1945) sto for, ble ryddet av veien. Nå hersket råtassene alene, bøllene og de karakterløse sveklinger som kjente to ting her i verden, alkohol og våpenmakt. Mange av de høye offiserene var homofile som ryggesløst hadde de kastet seg ut i grenseløse, sexuelle forlystelser; åpenbart et poeng, et nåløye og krav for å kunne klatre oppover. En slags opptaksritual. Dette beskrev Kay Griggs fra det miljø hun hadde rundt seg (se her).

 

I dette intervju møter vi Mike Lofgren, medarbeider av US Congress i 28 år. Han blir intervjuet av Bill Moyers for å snakke om det han kaller Washingtons «dype stat». Mike Lofgren mener tegnene på at en «dyp stat» manipulerer er oppsmuldring av sivile borgerrettigheter, deregulering av finansmarkedet til fordel for haiene og den nylig etablerte evige krig mot terrorister.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen
Comments
Leave a response

Leave a Response