Lysglimt om Norges spirituelle liv2 min read

Now Reading
Lysglimt om Norges spirituelle liv2 min read

Lysglimt har rett. De vestlige samfunns styringsstrukur er så langt fullt besatt av globalister, men har også således lagt til seg noen skjebnesvangre svakheter. Ganske enkelt fordi strukturene ble etablert av ett bestemt miljø og dette miljø har trukket i de fleste makttrådene helt fra krigens dager og frem til idag. Ett av deres maktinstrumenter er infiltrasjon, en metode å ødelegge fagmiljøer innenfra. Det har stort sett bare vært de som interesserer seg for denne ødeleggelsens idé.

Om bilder fra infiltrasjonens historie, se boken Kontroversen Kpt 20: https://www.ingridberg.com/2016/03/kontroversen-kapittel-20/

Slik det synes for meg, skjer følgende: Straks noen forsøker å samle politisk engasjerte meningsfeller, er det også noen som forsøker å finne inngangsdøren med helt andre motiver, jfr Kystpartiet og Steinar Bastesen. Ser man ikke dette på forhånd, er ethvert politisk initiativ dødfødt, for folk med andre målsettinger tar over ens eget barn, straks anledningen byr seg. Dette har også skjedd med Lars Rønbecks Norgesparti. Men det som veier imot, og som heller ingen kan forutsi, er det enkelte menneskets erkjennelser og strategi. Eksempelvis er mitt inntrykk at Lysglimt Johansen gjennomskuer pappenheimerne.

Og hvis han som kanskje en kommende betydningsfull politiker er klok og veier sine skritt, har gode hjelpere som skjønner røttene og sammensetningene av problemene, tror jeg at det mulig er å etablere nye støttepunkter, nye brohoder og etterhvert krige seg fremover og vinne nye landområder. Slik kan man gå frem og bli en som jobber for folk flest. Etter min mening kan vi lære mye av en mann som President Donald Trump (hør hans tale den 25. september 2018 i FN, her). Han opererer på så mange nivåer på en gang, at til og med «neo-consene» blir slitne av å følge med i de krappe svingene. Han opptrer så slu og uberegnelig at ikke engang de som hittil har vært allmakt-innehaverne, de tidligere løgners mestere ikke engang rekker han til knærne. Det er derfor de skriker så høyt.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response