Om de forente nasjoners store konspirasjon, se artikkel2 min read

Now Reading
Om de forente nasjoners store konspirasjon, se artikkel2 min read

Fra forordet…

I den følgende artikkel brukes betegnelsen jøde. Men også judaitt, talmudist (inspirert av deres hellige bok, Talmud) eller sionist, den gruppe som sto bak etableringen av Israel. Hvis det ikke er nevnt, har jeg ment østjødene, de bosatt i Østeuropa, Ukraina og Russland. Den andre hovedgruppe har jeg omtalt som sefardiske (fra Spania). Den tredje gruppe er Sabbatai Zevi-jødene som aldri nevner sitt opphav, de ser ut som europeere, har kristne navn og virker i det skjulte. Først i etterkant av det brutale overfallet på Utøya den 22. juli 2011 begynte min beskjeftigelse med dette tema.

I den følgende tekst om FNs store konspirasjon viser jeg til tingenes tildragelser og deres forskjellig forgreninger, og til de som står bak og trekker i trådene, i form av skisser. Teksten bygger på mitt nuværende kunnskapsnivå og er fortsatt et ufullstendige innblikk i et komplisert landskap, men hvor jeg alikevel tror jeg har funnet et spor. Det er ikke snakk om jødene som sådanne, men om deres rabbier, i dette tilfelle, om rabbiene fra Østeuropa, som i virkeligheten visstnok ikke engang var jøder.

De var konvertitter. Khazarene konverterte til jødedommen som et helt folk i sin tid, sies det. Personlig er jeg skeptisk til alle forklaringer de selv varter opp med; denne ble etablert av forfatter Arthur Koestler (1905-1983) gjennom hans bok The Thirteenth Tribe (1976). Men den er nevnt i den russiske forfatter Aleksandr Solzjenitsyns (1918-2008) bok om jødene i Russland (Zwei hundert Jahre zusammen; finnes fullstendig i tysk oversettelse), i så tilfelle har han gått god for den.

Men det var den samme vi så under den første Irakkrigen, the Gulf War, beordret av jødiske krigshauker i Pentagon, og som vi også idag ser igjen i IDF-soldatenes behandling av palestinske barn og ungdommer. En forbløffende brutalitet.

Khazarene går under navnet slangefolket (her). Men de oppviste mot i kamp bare hvis de var sikre på å vinne. De skal ha blitt slått sønder og sammen av nordiske vikinger på reisefot omkring år 900 e.Kr.; der hvor det ikke var elver å reise på, måtte vikingene skyve sine flatbunnede skip over land og strand. Da de kom til Khazaria forlangte khazarene tollavgift for å la de nordiske handelsmenn passere deres grenser. Det skulle de ikke ha gjort, for det var grunn nok til at vikingene trakk våpen (se her, her og her). Navnet slangefolket er beskrivende for deres list, sluhet og løgnaktighet som er det de omgir seg med, også idag (se her). Det er deres rase som er herrefolket, et tyrkisk folkeslag, opprinnelig. De kalte seg jøder, men var det ikke. Idag vil de herske over alle på jorden, noe de i det stille har arbeidet for i flere hundre år, koste hva det koste vil… (les videre her).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response