Now Reading
President Donald trumps tale til FN september 2019


President Donald trumps tale til FN september 2019

«Fremtiden tilhører ikke globalistene. Fremtiden tilhører patriotismen. Fremtiden tilhører suverene og uavhengige nasjoner som beskytter sine borgere, respekterer sine naboer og respekterer forskjellene som gjør hvert land spesielt og unikt» (4:06-4:26).

Beskytter det norske statsapparat sine borgere? Hva er det mattilsynet og barnevernet holder på med? De later som om de er hjelpende statlige institusjoner, mens de i virkeligheten er tragisk ødeleggende og merkelig nok, usedvanlig brutale ovenfor særlig husdyrbønder og barnefamilier. De tar faktisk ibruk bevæpnet og voldelig politi for at bønder og foreldre skal lystre. Ikke til å tro. Den verste statsbrutalitet du kan tenke deg. Selv statsrådene, som troner som de øverste sjefer av departementene er engstelige og ytterst forsiktige. Hva kan vel grunnen være til det? Svaret må vel være at det er helt klart og tydelig at de har noen over seg, noen som ikke nevnes, noen det ikke snakkes om. Dette er problemets kjerne. Det er her hunden ligger begravet.

Talens delvis transkript, se her.

Trump viser igjen gjennom sin tale i 2019 til FN at hans intensjoner ikke har forandret seg. Vi skjønner at han har mektige og rike motstandere, som benytter enhver anledning til å sverte og skade ham og hans rykte. Vi forstår at å snu et lands statskultur som har blitt så skakk-kjørt over så mange år, ikke er en liten oppgave. Vi forstår at hans mange krumspring og raske vendinger er for å forvirre sine fiender. Det klarer han da langt på vei, for hans mange fiender skriker høyt og gråter mang en salt krokodilletåre. Også noen stortingspolitikere og politikere in spe i Norge forstår at Norge er i samme situasjon, skakk-kjørt. Derfor er det bedre å skifte ut (alle) ansatte i de aktuelle departement; Landbruksdepartementet, Næringsdepartementet (begge er deleiere av Mattilsynet) og Familie- og Kommunaldepartementet som eier barnevernet, enn å vente på statsråder som sitter på en godt betalt kontorsstol og tvinner tommeltotter.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen
Comments
Leave a response

Leave a Response