Den dype stat, en konspirasjon?1 min read

Now Reading
Den dype stat, en konspirasjon?1 min read

Den dype stat, en konspirasjon?

Hør tidl.CIA leder John McLaughlin (født 1942) uttale: Takk Gud for at vi har den dype stat. CIA er «Institutional committed to objectivity and telling the truth!» Det er store ord: «Institusjonelt forpliktet til objektivitet og å fortelle sannheten». Om ikke dette er den berømte venstre-ekstremismens fanatisme? Helt lik den vi har i NRK?

Om ikke dette bekrefter at den dype stat er skyggen som også ligger over den norske nasjon?

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response