Now Reading
Ekstremklima forberedes, FNs Agenda 2030, over Skien.


Ekstremklima forberedes, FNs Agenda 2030, over Skien.

Himmelen og skyer i det de blir bestrålt av mikrobølger, for å lage ekstremklima i oppdrag av FNs klimakomité, IPCC…tatt over Skien 30. oktober 2019 ca kl. 1300.

FNs stadige forsøk på å få oss til å tro på klimatrusselen blir holdt ved like. Det er makt de vil ha. Her ser vi bruk av mikrobølger; skyene som består av fine vanndråper er følsomme for betrålning. Derfor blir mikrobølgebestrålningen seendes slik ut i skyene, som bånd ved siden av hverandre. Strålene avgir en svak varme, slik at skyene langsomt formes, men etterhvert løses opp og aluminium som er sprayet ut der, faller ned som støv, men også som regn og damp, i jordsmonnet. Innholdet av aluminium i regnvannet har øket betraktelig de siste 4 år målt fra forskjellige steder over Grenland. Aluminium, et metallsalt blandet med fluidum, blir sprayet ut som et fint støv, er giftig og skadelig for oss mennesker.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen
Comments
Leave a response

Leave a Response