Ekstremklima forberedes, FNs Agenda 2030, over Skien.1 min read

Now Reading
Ekstremklima forberedes, FNs Agenda 2030, over Skien.1 min read

Himmelen og skyer i det de blir bestrålt av mikrobølger, for å lage ekstremklima i oppdrag av FNs klimakomité, IPCC…tatt over Skien 30. oktober 2019 ca kl. 1300.

FNs stadige forsøk på å få oss til å tro på klimatrusselen blir holdt ved like. Det er makt de vil ha. Her ser vi bruk av mikrobølger; skyene som består av fine vanndråper er følsomme for betrålning. Derfor blir mikrobølgebestrålningen seendes slik ut i skyene, som bånd ved siden av hverandre. Strålene avgir en svak varme, slik at skyene langsomt formes, men etterhvert løses opp og aluminium som er sprayet ut der, faller ned som støv, men også som regn og damp, i jordsmonnet. Innholdet av aluminium i regnvannet har øket betraktelig de siste 4 år målt fra forskjellige steder over Grenland. Aluminium, et metallsalt blandet med fluidum, blir sprayet ut som et fint støv, er giftig og skadelig for oss mennesker.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response