Demonenes makt3 min read

Now Reading
Demonenes makt3 min read

Demonenes makt

Vi lever i en spesiell tid. Særlig styresmaktene gjør rare ting, tar beslutninger som ikke kan forklares utfra logikk. Man skulle kunne kalle det for en krig, men den foregår ikke på det ytre plan, men på det indre. Det er en spirituell krig. I en kristen kultur har vi alle hørt om hva en demon er; en slags helvetesånd som tar bolig i mennesker,  i sterkere og mindre sterk grad.

En demon kan man forstå utfra begrep som ond og god, intelligent og dum for det er innenfor disse rammene demonene beveger seg. Noen er sterke, intense og mektige, andre svakere, puslete og virkningsløse. En demon vil ha makt i din sjel. De som har hatt omgang med sjelelig syke (sinnsyke), alkoholikere og narkomane, har sett noen av demonene. En psykopat kan være drevet av demoner, mens vedkommende selv tror at det er den egne styrke og kaldblodighet.

Politikere og ledere

Politikere og ledere som hjelper andre, styrker seg selv til å stå imot demonenes lyst til makt. Desto større ansvarsområde en politiker eller leder har, desto mere er han eller henne utsatt for demoners innflytelse. Man skal derfor stå godt med begge beina på jorda for å kunne stå imot. Alle stortingets globalist-tilhengere er i så måte forført inn i noe de ikke vet hva er og heller ikke vet konsekvensene av.

Hagenbos venn, Annika Grahn Charmolou skriver, gjengitt på Hagenbos blogg: «‘Brownstonening’ och ‘honey traps’ – globalisternas väg framåt för att alla sen bakbundna via brott, ska sitta i samma båt. Och följdriktigt har pedosadism normaliserats i deras värld. Globalister skapar helvetet på jorden.

Patetiska omedvetna nollor från lilla plaskdammen Sverige fattade aldrig vilka de lierade sig med då de lierade sig med globalisteliten, med drömmar om att ta sig upp i global makthierarki. Ni jagsvaga svenska sjuklöver kunde i er naivitet nyttjas via ert högmod för att landet skulle kunna övertas

Att allvarligt fundera över är om Sverige medvetet omskapas till en krutdurk med kriminalitet, terror och en finansiell härdsmälta för att kunna vid kollapsen instabilicera och dra med sig hela EU, alla EU’s nationer, ner i avgrunden.

Då kan makthavarna i EU nå fram till sitt mål- ett enda Europa utan nationalstater under styre i FN. Där en EU-arme (läs NATO) och FN’s väpnade militära styrkor och FN’s polisiära styrkor utbildade i Kina står redo att upprätthålla ordningen (les videre her).»

Hun har rett. Det kommer til å oppstå en badekar-effekt, dvs et sug som vil ta alt med seg, idet vannet strømmer ut…

«och den nya världsordningen är en sionistisk konspiration för att skapa en kommunistisk totalitär världsregering, FN.» (Michael Hagenbo, tidl. offiser i den svenske hær).

Verdenskommunisme

Hagenbo har som tidligere offiser, Sverige som nasjon for sitt indre øye. Et folk og en nasjon, med grenser og derigjennom en form som gir den vi kunne kalle den svenske kultur, med personligheter som har bidratt til et forbilledlig høyt nivå av poesi, drama (teater) og visekunst, for å nevne noe. Dette blir nå ødelagt, skritt for skritt. Michael Hagenbo kaller dette demonenes makt i Sverige; det er demoner som bestemmer den politiske utvikling i Sverige, sier han. Politikerne har mistet seg selv. Sverige er solgt til en totalitær verdenskommunisme, den nye verdensorden…

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response