Er NAV -krisen bare et lite symptom?2 min read

Now Reading
Er NAV -krisen bare et lite symptom?2 min read

Er den egentlige krisen langt større? Kanskje har den bare såvidt begynt?

Hva var det som gjorde at dommerne altfor ofte dømte slik statsadvokatene ville (se her)? Hva var det som gjorde at barnevernet slapp igjennom rettsapparatet med i mange tilfeller åpenbart konstruerte historier?  Hva var det som gjorde at Mattilsynet alltid fikk rett i domstolene, enda det var klart de hadde brukt skitne triks; påvirket opinionen med tedensiøse avisoverskrifter? Hva var grunnen til at staten kunne hoppe bukk over lover og regler,  når de trengte det, mens ola og kari nordmann måtte bøte, likegyldig hvor smått det var…

Tidl. dommer Høyesterett, Jens Skoghøy

Har vi pr idag en krise i NAV, i rettsvesenet, i Barnevernet og i Mattilsynet (se her)? Jeg håper de som plasserte snublestenen, klarer å beholde alvoret. For det er tydelig at en del folk må finne andre beitemarker. Det er like tydelig at det dreier seg om mange, hvilket betyr at det ikke blir enkelt. Et forslag fra min side er at de blir satt ut til minstepensjon. Alle skåret over samme kam, nemlig kommunismens, som de levde og virket etter. Fordi sosialistene i en årrekke har prioritert sine egne; de fylte opp badekaret til randen og det vi ser nå er en frukt av det; det sprakk, og er ikke er brukelig. Det er sant som det er sagt; revolusjonen spiser sine egne barn. Verken sosialisme eller kommunisme er levedyktig, men er en fix idé fra den talmudske jødedom, som ikke har kunnet rotfeste seg i virkeligheten.

Mæland hevder at det er juristene

Den var ikke god nok for virkeligheten, den fikk ikke festet seg, den fikk ikke grobunn. Det er en konsekvens av dette at vi de siste årene iakttok en eksplosiv  vekst av kriminalitet i dens kjølvann i det norske embedsverk, også kalt korrupsjon (se her). Som en autoimmun sykdom som angrep selve strukturen i stat (se her), men også i næringsliv (industri og landbruk) og kulturliv (skolene); selve grunnmurene i samfunnet, som kunne ha blitt et endelikt som skulle ha kastet forferdelig lidelse over mange uskyldige. Var det ikke derfor en velsignelse at et klokt hode hadde klart å stille ut en snublesten, akkurat nå?


 

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response