Kunstig ekstremklima fra FN, det gjelder makt1 min read

Now Reading
Kunstig ekstremklima fra FN, det gjelder makt1 min read

Fly fra NATO blir brukt for å lage kunstige skyer som blir behandlet med mikrobølgestråler. Mikrobølgestrålene varmer opp de fine vanndråper slik at kjemikaliene barium og aluminium faller ned over jordsmonnet. Dette er en stygg forgiftning av jordsmonnet. Monsanto har utviklet frø som kan vokse og overleve den sterke giften aluminium. De regner med å få stort salg på dette når alt annet er dødt.

Kjemikalier sprayet som støv utover himmelen, foto fra Skien, Telemark

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hvor utenfrakommende krefter virker inn i skyene, blir de over større områder preget av et likt mønster, som de kunstige skyene (se foto) over utslippssporet. Vi kan iaktta mange halvsirkler og det er slik (mikrobølge) bestråling virker inn; det er mikrobølgenes stråleformer vi ser. Bak dette står FNs klimakomite, IPCC, det er de som trekker i trådene, med støtte fra maktmiljø i det norske embetsverk. De arbeider metodisk for å forberede ekstremklima, som oversvømmelse, tørke, stormer. De behersker alle slags vær-ødeleggelser og disponerer også over frekvensteknikk som kan skape jordskjelv. Det dreier seg om makt og kontroll. Målsettingen er at all makt i verden skal overføres til FN. Våre analyseresultater fra et autorisert laboratorium tatt av regnprøver i Grenland, Telemark:

  Aluminium µg/L
Barium µg/L
2015 5,7
0,52
2017 3,9 0,38
2019 7,7 1,6

 

Dette er giftige nedfallsstoffer som kommer ned i jordsmonnet med regnvannet. Vil vi ha det slik? Kanskje hadde det vært på plass med noen kjepper i hjulene?

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response