Den forfulgte husdyrbonde Svein Johnsen fra Senja3 min read

Now Reading
Den forfulgte husdyrbonde Svein Johnsen fra Senja3 min read

Bonde Svein Johnsen fra Finnsnes, en selvstendig, våken og oppegående, fredelig bonde, her i Folkebladet ( se her).

Her er en episode fra september 2011 fra en gård på Finnsnes, fra MT kommer en kvinnelig veterinær som besøkte gården for andre gang i 2014; det kan høres ut som et engangstilfelle, men det var det ikke. Mange har kunnet fortelle og bekrefte akkurat dette. Det er faktisk, tro det eller ei, en gjennomgående holdning hos mange inspektører, åpenbart en del av en strategi som de har lært (her):

Svein Johnsen forteller: «Da hun oppdaget at det ikke var et eneste dyr på gården, og jeg ikke hadde hentet dyrene hjem ble hun forbannet. Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hål i bakken å grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het S.O., som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte, skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned? Da svarte veterinær G. L., sitat: ‘Hold kjeft, du har ingen ting å si – det er jeg som er sjef – JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.'» Historien er så særegen, man kan ikke konstruere slikt; jeg mener den må være sannferdig. Man tror slikt ikke kan ha skjedd, før man leser det med egne øyne. Det ble etterhvert en rettsak. Lydklipp fra rettsaken (se her).

Ole Henriksen skriver i Bondetampen om hva som skjedde med Svein Johnsen (se her).

Men ved å gå etter opplysningene gjengitt i aviser og blader, mener jeg at bonden Svein Johnsen hadde sitt på det tørre og litt til. Faktum er at hans historie er strikket over samme lest (Mattilsynets) som de andres. Mattilsynet ville ta ham, koste hva det koste ville, som var dette en ordre fra de høyere makter. For da de ikke hadde nok på ham fra begynnelsen, og at han i tillegg protesterte energisk på anklagene og metodene, koblet de inn barnevernet. Saken ble henlagt. Johnsen ble også anklaget for seksuelle overgrep. Senere frikjent i tingretten i 2005. Kanskje var det en anonym bekymringsmelding?

Blogger og bonde Ole Henriksen skriver i bloggen Bondetampen om Svein Johnsen 21. mars 2016: «Når en bonde får et pålegg fra kunnskapløse representanter fra mattilsynet, så er denne bonden i sin fulle rett til å anke dette vedtaket om han mente at dette påbudet var urimelig. Når jeg tillater meg å påstå at mattilsynet er kunnskapsløse, så begrunnes denne påstanden i alle de store husdyrene rundt omkring, som står ute med ræva mot østavinden vinterstid, som blåser og suger på en frossen rundballe, i en trang innhegning. Dyrene har et lønnlig håp om en ridetur eller en treningstur foran sulken, for å gjenvinne kroppsvarmen. Dette til sammenligning så var det ingen grunn til å frata Johnsen husdyrene»(se her).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
3 Comments
Leave a response
 • svein Johnsen
  2. desember 2019 at 03:23

  Denne saken avslører at Norge er et av de mest korupte land i verden..
  Ettatene samarbeider for å knekke folk som ikke lar seg underkue av offetlig maktoroganse. Mattilsynsaken til Svein Johnsen, er et bevis på offentlig konspirasjon, over alle etater fra Mattilsyn, kommunen, fylkesmann Nav Skatteetaten, politiet, departemangene, hele spektre.
  Mattilsynet var den 16.09, 2011 på gården, var alle dyrene på beite , fattet de aviklingsvetak uten å ha sett et eneste dyr., deretter begynte de å produeere falsk dokumenter å plante de inn i saken. Dokumentjournalen beviser det, videre beviser dokumentjournalen at det var Hilde Høug som var avdelingsjef for mattilsynets distrikskontor i Mittroms som skrev alle raportene uten å ha vert i fjøsen, Når saken ble anket til regionkontoret , ble samme kontrolører brukt som jobbet på distrikskontoret og Hilde Haug skrev rapportene på vegne av Regionkontoret, dette beviser at mattilsynets organisajon ikke har en nøytral klageinstangs.
  Pelsdyr saken i Rogaland var sjefen for mattilsynet på tv å sa at dette ikke var lov, det var konroløren som skulle skrive raportene ikke regionsjefen,
  Videre var det slik at Svein Johnsen , overførte dyrene sine til Maskin og dyreutleie AS i mitten av Februar 2014,slik at politaksjonene ble da rettet til feil produsent, og mattilsynet fattet aviklingsvedtak og aktivitetanekt mot svein Johnsen produsent nr høsten 2014 var han alerede sluttet for over et halvt år siden, derfor er alle vedtak ugyldig.
  Hilde Haug som hadde skrevet alle rapporter uten å ha vert på noen kontroller, uten å ha andmelt Johnsen for et enste lovbrudd på dyrevelferden, var da kontrolør, klageinstangs og dommer å fattet vedtak på at johnsen ikke skulle drive med dyr i 99 år. ( 55 år etter hans død )
  Andre bønder som har sultet dyrene til døde har mattilsynet andmelt ,bonden har fått en karantene på 5 år , for å drive med dyr. Folk som kjører i fylla 3 ganger mister setvikatet på livstid, etter 5 år kan de søke om å få det tilbake hvis de har vert edruelig det sidte året, Breivik som drepet 67 ungdommer på ut¨øya fikk 21 års forvaring.
  Men mattilsynet mener johnsen skal dømmes til 99 års uten å ha blit andmelt for et ensete lovbrudd, ???
  Den 28 november 2014 slo Mattilsynet til med bevenet politi og tvangslaktet alle dyrene, til Maskin og dyreutleie AS uten at selskapet hadde fått en eneste brev eller kontroll av sin drift.
  Alle dyr som ble slaktet var friske og gikk til mat produksjon, Nortura fikk beskjed om å legge inn skttrekk på 35 dyr , slik at mattilsynnet hadde » noe » 14 dager etterpå utbetalte Nortura skittrekket, dyrene var ikke skitne.
  Mattilsynet brukte politiet, saken har vert på TV og Ola B Sæverud og Arnold Nilsen sto å forsvarte politibruken . så viser det seg at Politiet ikke hadde rettens kjennelse, og Johnsen ikke har noe trusler eller vold på sitt rulleblad.
  Så viser dokumentene at det var ikke Svein Johnsen sine dyr, derfor ble alt feil av politiet uansett. Hvilke dokumenter hadde politiet som retferdigør sin handlemåte ?
  Det viser seg at Hilde Haug var så opptat på å ta Svein Johnsen at hun sente kontrolører med bevepnet politi, da kontrolørene ikke fant noe skrev de i rapporten at Klauvene var for store , uten å ha kontrolert, 14 dager senere kom de på nytt ned bevepnet politi og Klauvskjærer Hofsta , rapporten fra Hofsta står det at alle klauver var ok, Dette beviser hvor langt Mattilsyne er villi å gå. Hilde Haug ringte Tine i Harst ba de ikke hente melken, fikk arbeidstilsyne til å forsøke å gi bruksforbud på maskinparken, Troms kraft skrev falsk kontrolraport på strømmen i fjøsen, Kommunen og fylkesmannen ble bet om å stoppe produksjonstilskuddet. Og Danske bank ble bedt om å overføre pengene for nedslaktingen av Maskin og dyreutleies dyr til Svein Johnsen. Noe Baksjefen ikke gjorde. Skatt Nord ble kontaktet og de ble bedt om ikke åpne MVA kontoren til Maskin og Dyreutleie AS for å prøve å skule de feil som var begodt, og nå i 2019 er samtlige regnskap satt til kr 0 av Skatt Nor , som har ført til at omsetning på ca 8 000 000 er blitt skattefri, alle verdier på gården ble satt til kr 0 som ble et minus på 17 000 000. Her har Skattetaten underslått intekter i milionklassen, og sagt at Slakteoppgjør for over 1 000 000 ikke er næringsintekt, arbeid for Statens vegvesen på fler hundre tusen er ikke næringsintekt, salg av ved til Alskogg er ikke næringsintekt, samt rundballehøsting og rundballepresing ikke er næringsintekt. for å nevne noe. Inbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk ble også satt til kr 0, Dette vil Selskappe prøve for retten, for saken vil da skape pressident for alle Næringsgrupper som driver innen bransjene.
  Når Maskin og dyreytleie AS overtok dyrene i februar 2014 bestilte selskapet øremerker fra Os og merket alle kalver våren 2014 med sine merker og alle dyr som Selskapet solgte i August september 2014 ble solgt i Maskin og dyreutleies Navn og produksjonsøknaden 1 August 2014 ble sentdt fra Maskin og dyreutleie AS.
  Mattilsynets egne forskrifter er klar det er overdragelsesdatoen som til en vær tid skal legges til grunn for registrering i husdyrregisteret.
  Hilde Haug har i ettertid prøvd å tilbakeføre dyrene og dermed forfalske saken enda mer,
  Da Mattilsynet hadde hentet dyren forsatte Maskin og dyreutleie AS og drive gården, men ble nektet tilskudd i 2014-2015 – 2016, men Statens Ladbruksforvaltning oversikt over utbetalt tilskudd på slakt har Staten betalt ut tilskudd til selskapet, dette beviser at det nytter ikke å prøve å skule sine feil.
  Mattilsynet fikk Landbruksdepartemanget til å kreve tilbake tilskudd for 2010 fra Svein Johnsen, i 2015 på kr 290 000. Svein Johnsen tilbydde Statens Landbruksforvaltningen melkekvoten som var verd ca 1 000 000 for å stoppe konkursen. Dette ville ikke Statens Landbruksforvaltning og bad Fylkesmannen og Kommunen lage til dokumenter for å oppne konkurs, Da johnsen kom i Senja Tingrett og hadde orginaldokuentene fra søknadsårt 2010 med hele 3 kontroller av tilskudde for søknadsomgangen, som beviste at dette var tillaget, svaret dommeren at han brydde seg ikke om det for Staten hadde rett uanset og oppnet Konkurs.
  Da viste det seg at Tranøy kommunen hadde satt en makspris på eiendomen på kr 1 000 000 for å gjøre Svein Johnsen insovent slik at konkurs kunne oppnes.
  Da bobestyrer kom på gården og skulle beslaglegge kunne han ikke beslaglegge noe for alt løsøre og Maskiner tilhørte Maskin og Dyreutleie AS , og alle kreditorer ble da tilskrevet Derinblant oppdragsgiver Statens Landbruksforvaltning Mattilsynet og Skattetaten, hadde ingen indvendinger til bobestyres behandling. Dommen er i dag rettskraftig.
  Da viser det seg at Tranøy kommunen hadde glemt at det var odel på gården, slik at odeltaksten ble da på 635 000 kr. som Tatjana Johnsen kjøpte gården for
  Statens Landbruksforvaltning fikk ingen penger men måtte betale 135 000 i saksomkostninger.
  Da tok Statens Landbruksforvaltning og andmelte Svein Johnsen for bedrageri av produksjonstilskuddetfor 2010 , politiet måtte da etterforske saken, og kom fram til at det var Fylkesmannen og Tranøy Kommunen som hadde manupulert egne dokumenter i 2012-2013 og laget feil og byttet ut egne godkjent kontroller for å lage en falsk konkursbegjøring. Saken ble henlagt av Politiet for intet strafbart forhold.
  Dette beviser hvordan det ofentlige samarbeider og hvor lagnt de er vilig å gå.
  Statens Landbruksforvaltning viste at de ikke ville få en ensete krone ved å slå Svein Johnsen konkurs , når kommunen hadde satt en Makspris 1 000 000 kr. med konsejon og bo og driveplikt.
  Dette beviser at juristene i Landbruksdepartemanget gjorde alt de kune for å få Svein Johnsen bort fra gåren med falske dokumenter .

  Når da Tatjana Johnsen hadde kjøpt gården var plutselig alt i orden,
  Saken til Svein Johnsen avslører en maktaroganse til Mattilsynet og viser hvordan de kan bruke sin stilling hvordan de trikser med dokumenter og samarbeider med etater for å ødelegge mennesker og skaper frykt og rettsel for bønder rundt om kring i landet, med flere. Dyreleger blir truet med reprisalier hvis de tar bondens parti og Salgslagene må avlyde mattilsynets pålegg osv.
  Denne saken handler om vor lagt Mattilsynet er vilig til å ga og hvordan de bruker andre etater for å knekke folk.

  I Norge i dag er det ca 250 -300 som dør i trafikkulykker på norske veier.
  Men det er ca 600 som tar sitt eget liv for at de blir presset at offentlig forvaltning.
  + alle de som rømmer landet i frykt at barneværnet skal stjele barne deres
  Jeg vil gå så lagt å si at navsaken som er under opprulling er bare toppen av isfjellet.
  Norge går dårlig og alle etater må spare penger for å få busjettene til å gå opp, og da blir enkeltmeneskes rettigheter satt til side, og når vi har grådige advokater som tar store honorar klarer få å reise sakk og offentlige ansatte blir ikke starffet, staten setter bare ned et utvalg og prøver å pulverisere ansvare, et eksempel er militerbåten Helge Ingstad . der Skiperen lå å sov, Radagutten var å spiste , de ungutene som styrte båten uten kompetanse trodde lysene fra Tanskipet Sola var land……..
  Har mede denne oppsumeringen satt søkelyset på hvordan offentlige etatene samarbeider og politiet blir brukt mot uskyldige mennesker for å fulbyrde sin makt, og domstolene blir satt til side

 • Helge Blåsternæs
  15. desember 2019 at 15:52

  Dette er hinnsidrs !!!
  Vi leser om groteske forhold i andre lann, og takker vår skaper for at vi bor i Norge.
  Dete er forbrytelser utført av Norske myndigheter.

 • Geir-Ole Isaksen
  3. februar 2020 at 16:44

  Takk for at du ikke lar denne groteske saken (en av mange) gå i glemmeboka. Må de skyldige straffes for forræderiet mot folket.

Leave a Response