Den fritt-talende sauebonde Salomonsen5 min read

Now Reading
Den fritt-talende sauebonde Salomonsen5 min read

Mandag aksjonerte Mattilsynet (18. april 2011) mot gårdbruker Sigmunn Salomonsen på Vestvågøy. Etter flere vedtak som de mente ikke var fulgt opp, godkjente Mattilsynets regionkontor en avvikling av hele dyreholdet og tvangsslaktet dermed 283 sauer samt 52 fjørfe. De fleste sauene var drektige og sto nær ved å lamme. En av søyene lammet på slakteriet. De seksten hestene på gården ble ikke tatt med av kapasitetsproblemer. Salomonsen fikk 2  års karantene, og forbud mot å utøve sitt yrke som husdyrbonde inntil videre (se her). Salomonsen forstår det idag slik at det aldri skal bli opphevet.

«Dette gjør meg sint og opprørt, sier Camilla Gustavsen i Dyrebeskyttelsen i Nordland. Denne nedslaktningen var totalt unødvendig. Vi hadde hatt mulighet til å omplassere samtlige av dyrene. Alle sauene og alle hestene. Dette er en unødvendig handling fra Mattilsynets side, og de burde tatt selvstendig kontakt for å få til en omplassering (fra NRK, se her)».

Salomonsen forteller nov 2019: «Slakteriet spurte Mattilsynet hvorfor det skulle avvikles, jo dyrene stod uten mat og vann. Slakteriet sa de kunne skaffe mat og kunne skaffe folk til å ta seg av stellet. Nei det skulle avvikles. Fikk mange pålegg jeg aldri skulle ha hatt. Alt bare hopet seg opp til konflikter. Men tror de fikk et oppdrag (min utheving) at jeg skulle bort».

Sauen ble bundet fast av Mattilsynet og fotografert. Fotoet ble brukt som bevis i rettsalen. Dommer syntes det var greit at det var forfalsket.

Billedbevis: Mattilsynet arrangerte selv et av sine bevisfoto. Bildet ble lagt ved som billedbevis i Mattilsynets rapport om gårdbruker Salomonsen, et bevisdokument i retten, man skulle se hvilken elendig dyrebonde han var: «I tillegg sto en sau alene på langt tjor ute i en stålhall med skrot i umiddelbar nærhet» (se her). Først etterat bonden hadde påvist at han aldri ville finne på å binde fast en sau der og kunne gjøre det troverdig, het det at Mattilsynet hadde berget sauen fra havet og siden bundet den fast der…tro det den som vil. Salomonsen trodde det kunne være et oppdrag utenfra? Så? Var det ikke retningslinjene og forordningene som betydde noe? Ble de bare brukt for å få ham bort? Hvem kunne ha interesse av å få ham bort? En gretten nabo? En som vil overta hans eiendom? En som vil overta Salomonsens omsetning? En kjøttprodusent? En som har makt nok til å ringe Mattilsynet og gi et tips?

Fra samtale på Facebook den 25. november 2019

Kontrollstatens kjennetegn er undertrykkelse av folk som står på egne bein og som har egne oppfatninger. Derfor har de etablert den politisk korrekte oppfatning. For at vi skulle bøye nakken. Øverst ved bordet sitter Storebror sammen med sine lakeier, tankepolitiet som overvåker innbyggerne. De tar seg av de få som ikke ligger som offer for propagandaen om den vidunderlige verden; en verden folk tror de lever i, mens de med egne øyne ser helt andre ting. At Norge er «verdens beste» land å bo i, er slik propaganda. George Orwell beskrev dette som Sannhetsministeriet; de som forteller oss hva som er sant og hva som ikke er det. Vi skal værsågod ta det for god fisk. Hvis følelser og hat kunne overta som grunner for folks handlinger, står kontrollstaten meget sterkere.

Derfor har «hat-ytringer» nylig blitt et begrep for vårt rettsvesen. Frisør Merete Hodne på Jæren som ble dømt for hat-ytringer, til tross for at saken fra første begynnelse var et set-up. Den kvinnelige muslim Malika Bayan har forlengst vendt tilbake til sin før-muslimske status. Slik ble det et tegnet på at vi ikke lenger kunne ha tillit til rettsvesenet, fordi bestemte folk hadde tatt styringen; fra da av gjaldt hat, emosjoner og løgn som et utgangspunkt. Når emosjoner får lov å være bestemmende trekker sannheten seg tilbake. Dette nådde til og med Stortinget. Beslutning om den såkalte styrte avvikling av pelsdyrbransjen, var fullstendig basert på følelsemessige svinginger. Satt i scene av en maktgruppe som styrer ved hjelp av aviser og fjernsyn. Et pinlig godt eksempel. MDG representerer denne maktgruppe. For når ekspertene på manipulasjon av følelser bretter opp skjorte-ermene og begynner å gjøre seg breie, kommer vi til å se mange ubehagelige svingninger. Om ikke hekseprosessene, hvor små barn vitnet mot sine foreldre og fikk dem brent på bål, er et urbilde på lignende?

«Det er jo horribelt, var Salomonsens reaksjon til Mattilsynets innrømmelse. Jeg har sett flere ganger at de har jukset i rapportene, men denne gangen klarte jeg å bevise det» (se her).

Ser vi her kontrollstaten? Er ikke dette statlig legitimert tyranni? Er ikke dette statlig legitimert løgn? Bonde Salomonsen ble fradømt retten til å være bonde, fikk karantene i 2 år, til tross for at han med eget videoopptak avslørte billedbevis-forfalskning. Retten tok ingen hensyn til argumentene Salomonsen fremførte. 2 års karantene? Er ikke det samme som å dømme en buss-sjåfør til ubetalt tvangsferie fordi han slo lens i et skogholt, mens passasjerene satt i bussen og ventet? Ser vi en ny doms- og rettspraksis vokse frem? Som kommer fra det amerikanske rettsvesen, hvis stat har 2,2 mio av sin befolkning sittende innelåst i halvmørket (se her)? Det kan se ut som om rettsvesenet på forhånd var kjøpt og betalt. Kanskje betyr det at det ikke kan være der kampene skal utkjempes.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response