Miljømyter av biolog Morten Jødal1 min read

Now Reading
Miljømyter av biolog Morten Jødal1 min read

I en tid hvor vårt åndsliv er preget av hysteriske utfall om miljø, av en eller annen grunn særlig fra miljøpartiet MDG, er et fyrårn som biolog Morten Jødal en stor hjelp, for han kan vise veien for oss andre, være det lyset i det stummende mørke vi trenger. Særlig interessant for mitt vedkommende var hans betraktninger over de forferdelige skogbrannene i Australia (se her: https://miljomytene.no/2020/01/06/hvorfor-brenner-australia/). Men også hans tanker om CO2 i luften er viktige å få med seg, da mange politiske noksagter som har solgt sin sjel, er ute etter enhver mulighet til å spre budskapet. Klimaet har blitt varmere, men effekten av det de kaller «klimakrisen» er altså det motsatte av hva FN-disiplene og deres media hevder. Selv om Kveldsnytt, Søndagsrevyen og forskning.no hevder noe annet, så har jorden i virkeligheten blitt grønnere og matproduksjonen bedre. Det finnes altså ingen miljøkrise.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response