Virus, unntakstilstand og Jane Burgermeister10 min read

Now Reading
Virus, unntakstilstand og Jane Burgermeister10 min read

Unntakstilstand inntreffer når vanlige samfunnslover blir opphevet og ‘martial law’ blir gjort gjeldende. Under krig kan man tillate seg hva som helst. Likedan under krig mot usynlige fiender, som et virus (toppfoto, se her). Også å fengsle og fjerne opposisjonelle; slik det gikk sterke rykter at kinesiske myndigheter hadde gjort i anledning påståtte masseinfeksjoner av den såkalte corona virus-influensaen. Både vestlige , men også kinesiske media fremstilte den dramatiske situasjonen at folk ble syke og døde som fluer, understreket av gripende vidosnutter og foto.

Her er det er viktig å understreke at WHO, Verdens Helseorganisasjon, gjennom International Health Regulations av 2005, ved utbrudd av virussykdom klassifisert som en pandemi nivå 6, kan gripe inn i de enkelte nasjoner med diktatoriske metoder. Kan det være dette de planlegger? At vårt lands regjering skal bli skjaltet ut og stortingspolitikerne skal bli til den reneste staffasje og teaterkulisse? Og landets lover blir satt ut av kraft og WHO kan gripe inn med det de måtte finne tjenlig (medical martial law, om denne se her). Hva kan vi forvente oss? Vet vår statsminister allerede noe som vi ikke vet? Er det derfor statsminister Erna Solberg mener vi skal forberede oss på å se bevæpnet militære i gatene? Er det derfor statsminister Erna Solberg ber folk reise hjem fra hyttene og inn til byene? Blir snart alle som peker på korrupsjon og løgn arrestert, internert og tvangsvaksinert? Blir landets lover satt ut av kraft og WHO skal gripe inn med det de måtte finne tjenlig (unntakstilstand, martial law, om denne se her). Er det dette vi ser begynnelsen av i Danmark (se her) og i Sverige, (se her)?

 

Jane Burgermeister, en ung dame fra Østerrike (her), beskriver i følgende video hva motivene bak influensaviruset var i 2009. Mitt inntrykk er at hun var den som grep saken ved roten: Hun tok firmaet Baxter (her) på fersk gjerning i å forgifte 72 kg vaksiner mot influensa med levende virus fra en dødelig fugleinfluensaen (bird flu, se her) og fikk Member of Parliament (MP) Paul Flynn (her) til å undersøke dette. Hun ble tipset av en våken laboratoriumstekniker i Tsjekkia som testet ut leveransen på ilder, en slektning av røyskatt og snømus. Det begynte med at politiet i Wien tok opp etterforskning (se avisoverskrift her) og saken fikk bred offentlig oppmerksomhet da 220 MP’er i EU Parliament fikk den på sine bord (se her).

«Jane is a young woman living in Vienna who, while working as a medical editor, was horrified to learn in early 2009 of the fiasco in which a Baxter International research facility in Orth-Donau, Austria, sent a quantity of human H3N2 viral material to 18 European laboratories. Such a supply of experimental material would have been totally normal – except that in this instance the H3N2 had been somehow contaminated with live H5N1… the far more lethal Avian Flu» (tekst fra Youtube, her).

Baxter hadde i 2009 det mest moderne laboratoriet i Europa. Men de kunne ikke forklare hvordan «contamination» (forgiftningen) hadde skjedd. Var det virkelig et uhell? Eller hadde noen med pandemi nivå 6 og unntakstilstand på ønskelisten, sørget for at dette hadde skjedd? Resultatet var at hele prosjektet måtte stoppes. Jane Burgermeister kalte dette planlegging av terror og forsøk på massemord og la med empiriske bevis i politianmeldelsen.

«At svineinfluensaviruset ble sjokkartet oppblåst av WHO og farmasøytiske selskaper for profitt, er i mellomtiden bekreftet av bevis som ble presentert i rapporter fra Europarådet og i studier som har dukket opp i British Medical Journal» (egen overs. fra hennes egen notis etter rettsmøte, her).

https://www.youtube.com/watch?v=PelTWCUmTsU&feature=related

«Fordi det dødelige fugleinfluensa-viruset må oppbevares i et biosikkerhetsnivå 3-laboratorium, kan en utilsiktet forurensning praktisk talt utelukkes» (egen overs., her).

WHO skulle gjerne ha oppnådd at største delene av den europeiske befolkning frivillig tok vaksinene, men det gjorde den ikke. Og da folk ikke ble syke, og store befolkningsgrupper ikke lot seg infisere, kunne heller ikke tvangslovene bli tatt ibruk. Jane Burgermeister sa det slik; for bare hvis folk frivillig lot seg infisere via vaksiner og det derigjennom oppsto en pandemi på nivå 6, kunne WHO gripe inn med unntakslover. Dette var i 2009 bakgrunnen for at WHO investerte millioner i å overbevise folk om at vaksiner var til for å beskytte den enkelte borger. I virkeligheten lå det kanskje helt andre motiv skjult av halvmørket i bakgrunnene?

Kan Coronaviruset ha en lignende motivasjon? For media som representerer FNs Agenda 2030 i Norge, som hovedstadsavisene og NRK, blåser ikke de opp trusler og farene ved dette? Kan det i virkeligheten være en ballong med ingenting annet enn varm luft (en påverkansoperation, inte en pandemi; se her)? Var det slik at WHO og et bestemt miljø av ledende globalister bak våre myndigheter så gjerne ville kunne kalle dette en pandemi, på nivå 6? Var de syke og døde som vi så på foto og film, ofre? Utsatt for fjernskading? Kanskje på forhånd svekket av andre sykdommer, av svakhet og alder? Et nøyaktig og detaljert planlagt terrorangrep med skuespillere og scenebelysning og et påstått virus som våpen? Med syke som bare skulle vises frem som ‘coronasyke’, slik at det i avisene, på radio og TV skulle se skremmende og fryktelig ut? Skulle panikk skape grunnlag i befolkningen for at de frivillig skulle la seg vaksinere? Kanskje skulle det hele se større og verre ut, enn det det i virkeligheten var (se her)? Var innslagene på Facebook og Youtube gjort med mobiltelefoner i Wuhan hvor folk ramlet om på fortauer og trapper, skrek og bar seg på legevaktene, planlagte og gjennomført med skuespillere (crisis actors)? Eller hadde tilfeldigvis noen forbipasserende mobiltelefonen klar til opptak, akkurat i samme øyeblikk enkelte ramlet om på gaten?

Hva kan grunnen være for at man presser vaksinene frem, autoritært og tvangsmessig? Til og med våre stortingspolitikere roper etter obligatorisk vaksinering. Kan det være WHO som står bak? Stemmer ryktene at det er de store vaksineprodusenter, big pharma som styrer WHO? Dreide det seg utelukkende om profitt?

Eller fantes det motiver som var viktigere?

Jane Burgermeister fortalte i 2013 at 50 000 mennesker i Tyskland hadde fått narkolepsi ifølge avisen Die Welts januarutgave. Dette hang sammen med, sa hun, pandemi-vaksiner mot influensa (se 0:30 her). Den polske helseminister, Dr. Ewa Bożena Kopacz, avviste å innføre vaksinen overhodet til Polen, med begrunnelsen at den ikke var testet. Det samme skjedde når det gjaldt vaksinering av de tyske soldater. Det ble også avvist. Var det et tilbakeslag for vaksineprodusentene og WHO?

De norske aviser hadde skrekkoverskrifter. Jeg husker dette godt, jeg var overrasket den gang over det uvanlig lave nivå avisene holdt seg på. Det var den reneste skremselspropaganda. Det gjaldt bare en ting, nemlig å fyre opp under frykten. Også Helsedirektoratet kom den gang via aviser og NRK med en rekke direkte truende uttalelser til publikum. Slik gjorde norske helsemyndigheter seg medskyldige i med tvilsomme metoder å presse folk til å la seg vaksinere. Resultatet ble da også at de av befolkningen som lot seg tvinge, ble mange vaksineskadet. Jeg skjønte aldri hva slags motiv Helsedirektoratet opererte med. Men de som sto bak dette, var noen som hadde fordeler av det, så mye var sikkert. De som pekte seg ut var vaksineprodusentene, men også WHO. Gikk Helsedirektoratet og norske helsemyndigheter deres ærend? Det så faktisk sånn ut. Kunne det hende at vi hadde miljø skjult et sted bak «myndighetene» som av forskjellige obskure grunner ønsker å skade oss, det norske folk?

Jeg skjønte dengang aldri hva slags motiv Helsedirektoratet og norske helsemyndigheter opererte med. Tall fra Norge: Totalt lot 42% seg vaksinere, anmeldte skader; her. Antall vaksinerte i Sverige 5 mio, registrerte vaksineskader; her.

Var dette bilder på korrupsjon? Var det lovbrudd? Var her penger under bordene? Vaksineprodusenten skrev til og med ansvaret fra seg. Og våre statstjenestemenn skrev sine navn under på det. Var det forbrytersk? Å på statskostnader å kjøpe inn så mange doser ikke-testede vaksiner? Å la vaksineprodusentene løpe fra sitt ansvar? Var det til og med kriminellt?

I følge en rapport for Fox News i januar 2010:

Dr. Wolfgang Wodarg (hjemmeside, her) leder for helse ved Europarådet, hevdet at store firmaer organiserte en kampanje for panikk for å legge press på Verdens helseorganisasjon (WHO) for å erklære en pandemi. Han mener det er ’en av årets største medisinskandaler’, og han har bedt om en henvendelse. Wodarg sa: «Det er bare en vanlig type influensa. Det forårsaker ikke en tidel av dødsfallene forårsaket av den klassiske sesonginfluensaen. Den store panikkkampanjen vi har sett ga en gylden mulighet for representanter fra laboratorier som visste at de ville slå jackpoten i tilfelle en pandemi ble erklært.Vi ønsker å tydeliggjøre alt som førte til denne enorme operasjonen av desinformasjon. Vi vil vite hvem som tok beslutninger, på bakgrunn av hvilke bevis, og nøyaktig hvordan innflytelsen fra legemiddelindustrien kom til å ha på beslutningen.» Hør den tyske lungespesialist og epidemiolog Dr. Wodarg om coronaviruset, her, fra 13. mars 2020, tekstet på engelsk, «keiseren har jo ingen klær på!??»

Han la til: «En gruppe mennesker i WHO er veldig nært knyttet til legemiddelindustrien» (tekst oversatt herfra: her).

Jane Burgermeister understreker betydningen at å stå opp imot korrupte og kriminelle myndigheter, og ikke på noen måte la oss true av dem. Vi bør gjenerobre vårt eget statsapparat, ta tilbake vårt Storting og regjering, for de som har hacket seg inn der, er ikke ansvarlige, lovlydige mennesker og bør straffes med fengselsopphold for sine forbrytelser, forteller Jane Burgermeister; det er helt avgjørende at hvert enkelt menneske sier et klart og tydelig nei til vaksinering. Vi står i en krig, en propagandakrig.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response