Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 20202 min read

Now Reading
Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 20202 min read

Våre måleresultater tatt fra lokalt regnvann begynte i år 2015, vi har målt mengden av giftige metaller, men har valgt å ta et lite utvalg, da analyser er kostbare. Mengden er mikrogram pr liter:

Vi slår fast at mengden aluminium har økt fra 5,7 til 16 mikrogram pr liter regnvann, altså 280% økning på fem år. Vi dusjes i aluminium, det kommer inn over luften vi puster, det går inn i vårt blod og lagres i kropp og i hjerne. Vi mener det er gode grunner til å koble aluminium med den sterke økning av blant annet sykdommene autisme, alzheimer, kolz og kreft.

Det må være en skjebnens ironi at nettopp Grenland i Telemark er utsatt for dette, hvor Norges største almuminiumsprodusent, Norsk Hydro, har hatt sin moderbedrift. Skal nå befolkningen straffes for at den har levert arbeidere til bedriften i mange, mange år? Dette tar bare slutt hvis mange hever sin røst og protesterer. La ikke et par stakkarer som oss sitte der alene og rope seg hese. Skriv til stortingspolitikerne, by- og kommunestyrer, miljømyndigheter, aviser og NRK. Ring gjerne personlig. Hvis vi blir sittende stille, vil dette øke og himmelen blir tettet til av giftig metallstøv, langt flere kommer til å sykne hen, hvis dette får fortsette.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, det bør deles ofte og lenge, mellom alle; det virker velsignende og varmende, derfor bør vi øve å være snille med hverandre; da det virker magisk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi kanskje i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response