Now Reading
Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 2020


Flygeaske dekker til himmelen over Telemark i mars 2020

Våre måleresultater tatt fra lokalt regnvann begynte i år 2015, vi har målt mengden av giftige metaller, men har valgt å ta et lite utvalg, da analyser er kostbare. Mengden er mikrogram pr liter:

Vi slår fast at mengden aluminium har økt fra 5,7 til 16 mikrogram pr liter regnvann, altså 280% økning på fem år. Vi dusjes i aluminium, det kommer inn over luften vi puster, det går inn i vårt blod og lagres i kropp og i hjerne. Vi mener det er gode grunner til å koble aluminium med den sterke økning av blant annet sykdommene autisme, alzheimer, kolz og kreft.

Det må være en skjebnens ironi at nettopp Grenland i Telemark er utsatt for dette, hvor Norges største almuminiumsprodusent, Norsk Hydro, har hatt sin moderbedrift. Skal nå befolkningen straffes for at den har levert arbeidere til bedriften i mange, mange år? Dette tar bare slutt hvis mange hever sin røst og protesterer. La ikke et par stakkarer som oss sitte der alene og rope seg hese. Skriv til stortingspolitikerne, by- og kommunestyrer, miljømyndigheter, aviser og NRK. Ring gjerne personlig. Hvis vi blir sittende stille, vil dette øke og himmelen blir tettet til av giftig metallstøv, langt flere kommer til å sykne hen, hvis dette får fortsette.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Som mange andre ble også jeg fra tidlig av alltid ubehaglig urolig når aviser, myndighetspersoner og politikere serverte løgn. Så ble det tidlig mitt ønske å ville bidra til at sannheten kom frem. Og skøyt jeg over mål, hvilket naturligvis hendte, hadde jeg ihvertfall retningen. Sannhetens lys er stort, mektigere enn Dovre, Jotunheimen og Rondane, det er den største glede å få ta del i det. Hvis du som leser synes min innsats var av betydning, er et bidrag velkomment, min paypal er: paypal.me/sveningejohansen
Comments
Leave a response

Leave a Response