Corona, en politisk influensa?7 min read

Now Reading
Corona, en politisk influensa?7 min read

I et hav av panikk og urolige ordførere i mange kommuner i Norge, er det en velsignelse å høre noen anbefaler å tråkke litt på bremsen, trekke pusten dypt og ta en titt på fakta (toppfoto fra nrk.no lørdag 21. mars kl. 12:17). Nettopp det gjør Dr. Wolfgang Wodarg fra tyske Flensburg. Han ble intervjuet på Skype av TV-journalist Eva Hermann, lastet opp den 17. mars 2020.

Han forteller følgende (fra 03:10, min oversettelse): «Og det vi ser nå som har startet i Kina, det er det virologer som står bak, hvis jeg kan si det sånn. De har trukket i alarmsnoren; virologer er mennesker som studerer bitte små skapninger, bittesmå partikler, og det er veldig mange forskjellige av dem; og de formerer seg alltid. Det er disse virus som gjør oss syke, hvert eneste år. Hvert år har vi denne influensabølgen som vi alle kjenner, og hvis jeg spør pasientene mine når de kommer til meg på mitt legekontor, om de allerede har hatt influensa i år, så sier noen sier ja, ja, til og med to ganger.»

«Det betyr at hvert år er det normalt at personer med eller uten feber på en eller annen måte får smerter i de øvre luftveiene eller at nesen renner eller at det gjør vondt i halsen eller at man også hoster eller får bronkitt og noen får til og med en lungebetennelse. Dette skjer særlig når du er svak fra før.

Og det vi nå har opplevd, det som startet i Kina, vi fulgte våkent med på det fra Europa, men vi la ikke merke til at det på noen måte var spesielt. Det var ikke flere tilfeller enn vanlig. Vi har i Tyskland en overvåking av akutte luftveissykdommer, det deltar mange medisinske praksiser i dette og de rapporterer alltid hver uke om det var flere eller færre tilfeller. Det var faktisk ganske normalt i år. Totalt sett var det ikke flere eller færre hendelser enn de foregående årene», forteller Dr. Wolfgang Wodarg.

«Hvorfor er det kaos og en nødsituasjon på sykehusene i Italia? Vet du, Italia har en svært komplisert situasjon med hensyn til antibiotikaresistens. I Italia viser det seg at 26% av pasientene er antibiotikaresistente. I Tyskland er det 0,5% av pasientene. Det betyr at det er farligere for en italiener å bli syk enn en tysker. Det er nosokomiale infeksjoner, det betyr infeksjoner som man får som pasient på sykehus, fordi bakterier gjerne samler seg på et sykehus, da syke folk gjerne bringer med seg forskjellige bakterier. De opptrer i store mengder, jan, det er faktisk farlig å bli innlagt på sykehus, og man har fortalt meg at italienere har stor angst for å bli innlagt på sykehus. Italienske sykehus må etter alt å dømme oppjusteres kraftig, mange flere pleiere og leger ansettes, nytt utstyr anskaffes og flere ressurser må til og en meget bedre hygiene må oppnåes. Jeg tror at legene der er glade for at de nå endelig får en fortjent oppmerksomhet, slik at endelig flere ressurser kan bli bevilget til det italienske helsevesen…. men, det dør ingen flere enn vanlig i Italia» (Dr Wodarg 15:40-16:47, lastet opp den 17. mars 2020, se her).

Dødsfall-statistikk England og Wales, 59 mio innbyggere i de første ukene av 2020, blå søyle totale dødsfall, grønn søyle dødsfall 5års gjennomsnitt, gul søyle; ukentlig antall døde pga akutt respiratorisk sykdom (ARE). Min forståelse av statistikken når jeg ser at dødsfall pr uke ligger så tett opptil 5 års-gjennomsnittstall er at antallet dødsfall i de første ukene av 2020 er helt normale. Det er også normalt at en rekke dør pga forskjellige problemer med luftveiene, les; influensa og lungebetennelse. I England og Wales døde omkring 1700 pr uke under influensa, lunge- eller respiratorisk relaterte sykdommer, altså 13600 i løpet av 4 uker av en befolkning på 59 mio. Vanligvis dør omkring 900 av influensa i Norge hvert år (se her). Men det varierer. I 2017/18 døde 1800, se kommentar om dødsfall influensa, Aftenbladet, her, om influensa, se Telemark avis, her. Vi ser at dødstallene i England og Norge er temmelig like i forhold til folketallet.

Hans bakgrunn er: Wolfgang Wodarg fra Flensburg er en erfaren lungespesialist og epidemiolog. Han jobbet i mange år på akademier for folkehelse og arbeidsmedisin. Som stipendiat for avdelingene for epidemiologi og helseøkonomi ved John Hopkins University, Baltimore, men også som foreleser og ansatt ved universiteter og universiteter, har Wodarg fått dyp innsikt i det politisk korrekte mainstream medisin systemet. Han har jobbet som skipslege, havnelege, hans kompetanseområder er: indremedisin, hygiene og miljømedisin. Wodarg satt i Forbundsdagen og i Europarådet, spesialistemaene her var: etikk og lov om moderne medisin. Han er fortsatt medlem av styret i Transparency International (se hans hjemmeside, her).

At noen står bak med politiske motiver, bruker riksaviser og NRK i den reneste propaganda-kampanje, og ikke tar det minste hensyn til fakta, blir mer og mer tydelig. Jostemikk skrev den 21. mars følgende setning: NRK «lar ikke brysomme fakta komme i veien for en god skremsel. Fakta og realisme preller av NRK som vann på gåsa» (se her). Om ikke NRK dermed underskrev sin egen kommende dødsdom? Se også kronikken til distriktslege Husum i Finnmark i 40 år, under slagordet tenk sjøl: (se her). Mitt inntrykk er at det var ingen krise; det var ingen pandemi, det var en «hype» som noen hadde skapt for å ville utnytte den politisk. Dette har skjedd over hele Europa. Nedenforstående tekst er en sammenfatning gjort av Dr Wolfgang Wodarg. Angrepene mot ham i kjølvannet av å prøve å skape en (media)pandemi, bekrefter at saken ble drevet frem av et miljø med maktpolitiske motiv. De prøvde å ødelegge ham med skittpakker. Skittpakker ble opprinnelig utviklet av et religiøst miljø, som en del av en hersketeknikk. De florerte i Russland under den russiske revolusjon og i tiden etter. Wodarg antyder dette slik: Da mange medier har deltatt i en mediekampanje som prøver å sverte meg og på alle mulige måter fremstiller meg som upålitelig, med både ærekrenkelse og med bakvaskelse, oppsummerer jeg mine faglige vurderinger, slik (se originaltekst, under Coronapanic beenden, her):

Helsevurdering: Det finnes ingen gyldige data og ingen bevis for eksepsjonelle helsetrusler. Ubestridte fakta: Den offisielle dødelighetsstatistikken som fremdeles er tilgjengelig, og forskjellige nasjonale influensaovervåkningsinstitutter viser et normale forløp, sesongens «influensa» er som vanlig. Corona-virus er og har alltid vært der. Corona-virus, influensavirus og andre virus endrer seg kontinuerlig. Derav er «nye» virus også normale. Betydningen og anvendelsen av PCR-testene: Testene som ble brukt er ikke offisielt validerte, men er bare godkjent av samarbeidende institutter. Testene er ofte selektive (Wuhan og Italia) og ble uansett tatt på kritisk syke mennesker og var da ubrukelige for vurdering av en eventuell pandemi. Uten disse testene, som er tvilsomme med tanke på deres informative verdi og deres forfalskende anvendelse, ville det ikke være noen indikasjon for nødtiltak. Andre risikoer for feilvurdering: WHO er økonomisk avhengig av Bill and Melinda Gates Foundation. De ikke-verifiserbare pandemi-scenarier er propaganda for å skape angst. Wuhan og Italia ble brukt til å produsere angstskapende «nyheter». Selv i Italia, uten de nyeste testene, ville du bare se den årlige utbredelsen av influensa.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response