You cannot catch a virus!2 min read

Now Reading
You cannot catch a virus!2 min read

Et videoforedrag av naturlege Tom Barnett, Australia

Utdrag: Det er umulig å bli smittet av et virus! Hvorfor er det det? Er et virus levende? Nei, det er ikke det. Hvorfor tror folk de kan bli smittet av noe som ikke er levende? Hva er egentlig et virus? Et virus er et middel som renser ut det som er giftig i kroppens celle. En influensa er som regel en utrenskning hvor virus rydder opp i forgiftninger.

Virus er bundet opp til de områder i din kropp hvor de hører hjemme, f.eks kan et virus i lungene ikke smitte over på nyrene, akkurat som virus heller ikke kan bli overført fra en person til en annen og heller ikke smitte over fra dyr til mennesker. Men da bakterier og sopp kan være smittsomme, så er det fordi de er levende vesener. Den eneste måten du kan få et virus i deg, er å få det injisert inn i dine blodårer. Heller ikke påstanden at du ved å ta en vaksine, dreper et virus, er korrekt. For hvordan kan du drepe noe som allerede er dødt (tekst fritt oversatt fra video)?

Naturlege og politiker Tom Barnett, Australia video se her

Injeksjon, en snarvei? Ved å injisere sniker du deg forbi immunsystemet, fordøyelse, huden og får tilgang rett inn i blodet, nervesystemet og hjernen. Også landsmannen Max Igan fra Australia synes dette var oppsiktsvekkende, så han la også ut den samme videoen på bitchute.com, med en noe annen introduksjon (se her). Tom Barnett har som naturlege innblikk i hvordan tingene forholder seg. Ikke som oss amatører som bygger vår verdensanskuelse på tilfeldige antagelser, andres meninger og almen synsing. Det var sure erfaringer som brakte ham så langt. Tom ble i tyveårene skadet av vaksinasjon og metallforgiftet av amalgan, kvikksølvforgiftning. Han dro til Indonesia for å helbrede seg selv og bli naturlege. Da han kom tilbake og møtte trusselen om tvangsvaksinering av den australske befolkning, initiert av vaksineindustrien og australias rikspolitikere, tok han beslutningen å gjøre noe med det.

Ved siden av sitt arbeide som naturlege, ville han forsøke å bli valgt som politiker. Han representerer idag partiet IMOP, grunnlagt av en far hvis sønn ble vaksineskadet, Involuntary Medications Objectors Party (her og her). Når en ung mann som Tom Barnett velger å stå frem i dagens australske politiske liv, et miljø som er styrt av den dype stat i Australia (vi har ikke glemt at englenderen David Icke ble nektet adgang i 2018, da hans meninger ikke var kongruente med de politisk korrekte meningers miljø, rett før avreise fra Los Angeles, for å holde en foredragsturne, planlagt lang tid i forveien), får han nok motbør av verste sort; skittpakker, økonomiske sanksjoner, snublesteiner, mobbing og kanskje også trusler. Men det er folk av hans høye standard vi trenger, særlig i nøkkelposisjoner i Norge (se topp-foto, her).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response