Carl Norberg om den dype stat1 min read

Now Reading
Carl Norberg om den dype stat1 min read

Koronagreien er bare et sceneteppe, et «skynke», sier han, som skal skjule det økonomiske havariet.Vi kommer aldri noensinne å få hjelp av disse «trallgjøkarna», dvs bankene, til å beskrive virkeligheten. Virkeligheten er den at systemet er «skuldmettad», dvs at mengden av lån er altfor mye større enn de reelle verdier.

Når en amerikaner selger noe til Kina så er det den dype staten som er på begge sidene. Det er det dype staten som hele tiden har styrt den amerikanske utenrikspolitikken. Den som kontrollerer et lands telekomsstruktur, kontrollerer landets sentrale nervesystem. Og hvem det er som kontrollerer 180 forskjellige land, vet svenskene aller best, for kontrolløren heter Ericssson (se video her).

Nå har det seg så at korona viruset gjerne sprer eg til plasser hvor man har installert 5G, av en eller annen grunn. Det synes som om disse ting er intimt forbundet med hverandre.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
1 Comments
Leave a response

Leave a Response