Mr Kissinger, it’s blood on your hands, Sir.1 min read

Now Reading
Mr Kissinger, it’s blood on your hands, Sir.1 min read

Stephen K. Bannon om Kina’s kommunister og Henry Kissinger. Aldri hørte jeg noen nevne i offentligheten at Kissinger må stå ansvarlig for det han har forårsaket. Aldri hørte jeg noen gang noen nevne at han hadde blod på hendenen sine. Bombingen av Vietnam, Kambodia og områdene rundt. Drap og utryddelse av 60-100 millioner mennesker. Hva var det annet enn rent genocid, folkemord? Var dette ikke utryddelse på linje med kommunistenes utryddelse av russere, armenere og ukrainere? Og var det ikke nettopp akkurat dette som også var poenget? Men vi kan ikke utelukke at Bannon er et talerør for en Psyop som kan kalles Q, den som skal fri verdens befolkning fra globalistenes hegemoni. Og kanskje er gamle Henry Kissinger, født i 1923, sogar allerede død? Kanskje er det grunnen til at Bannon har fått ryggen fri for å omtale ham i slike uvanlige vendinger.

«You have blood on your hands for the bombings back in Vietnam. You have been the mouthpiece of the Communist Party, you took the blood money from them. You have been paid for decades from the Communist Party. It all going to come out. Your just as bad as thee devil, in fact you are worse.»

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response