Mr Kissinger, it’s blood on your hands, Sir.1 min read

Now Reading
Mr Kissinger, it’s blood on your hands, Sir.1 min read

Stephen K. Bannon om Kina’s kommunister og Henry Kissinger. Aldri hørte jeg noen nevne i offentligheten at Kissinger må stå ansvarlig for det han har forårsaket. Aldri hørte jeg noen gang noen nevne at han hadde blod på hendenen sine. Bombingen av Vietnam, Kambodia og områdene rundt. Drap og utryddelse av 60-100 millioner mennesker. Hva var det annet enn rent genocid, folkemord? Var dette ikke utryddelse på linje med kommunistenes utryddelse av russere, armenere og ukrainere? Og var det ikke nettopp akkurat dette som også var poenget? Men vi kan ikke utelukke at Bannon er et talerør for en Psyop som kan kalles Q, den som skal fri verdens befolkning fra globalistenes hegemoni. Og kanskje er gamle Henry Kissinger, født i 1923, sogar allerede død? Kanskje er det grunnen til at Bannon har fått ryggen fri for å omtale ham i slike uvanlige vendinger.

«You have blood on your hands for the bombings back in Vietnam. You have been the mouthpiece of the Communist Party, you took the blood money from them. You have been paid for decades from the Communist Party. It all going to come out. Your just as bad as thee devil, in fact you are worse.»

About The Author
Sven-Inge Johansen
Gode tanker og gode følelser betyr mye, fordi det virker velsignende på både den som gir og den som får. Men ikke bare å ta vare på andre er vesentlig, å være tålmodig med seg selv er avgjørende. Husk vi er mange under dronning Victorias (1819-1901) tunge åk. Kan jeg inspirere til engasjement, slik at vi mange små sammen kan velte betydelige lass, f.eks. bidra til at psykopatene mister kontrollgrepet over våre samfunn, er ingenting bedre enn det. Så kan vi i fremtiden slippe de store sosiale ulykker vi står oppe i idag, i 2020/2021 og få leve fruktbart med hverandre. Hvis du har lyst å bidra, vipps gjerne til 41743388 eller send til sven-inge johansen, konto 9722 17 58963. ...akkurat nå før påsken fikk jeg vite følgende: Jeg fikk den ære å bli satt i samme klasse som mange andre fremragende krigere for sannhet, folk jeg beundrer meget; Paypal har varslet at jeg "bryter PayPals retningslinjer for akseptabel bruk" og at de avslutter min konto: Vel, jeg kan bare oppfordre våkne folk til å holde seg vekk fra Paypal; de har foretatt et valg; sensurens kalde og klamme hånd har slått til.
Comments
Leave a response

Leave a Response