Tony Fauci lot Wuhan i Kina gjøre jobben…3 min read

Now Reading
Tony Fauci lot Wuhan i Kina gjøre jobben…3 min read

Tony Fauci røpet allerede i 2017 at den neste US president vil få en overraskende pandmi, a «surprise outbreak»…

Det ble sagt stopp til forskning på koronaviruset i USA, i 2014. Det satte mange i fare, det var for farlig. Men NIAIDs sjef, Tony Fauci, sørget for $3,7 mio og gav oppdraget med pengene videre til laboratoriet i Wuhan, Kina (Wuhan Institute of Virology, WIV, se her). Dette ble holdt skjult (se her). Men nå i 2020 ble de faktiske forhold avdekket. Så er det sagt, det kan faktisk se slik ut: Amerikanernes skattepenger betalte for virus-pandemien, godt hjulpet og kanskje sogar iscenesatt under medvirkning av Anthony Fauci. Om ikke denne talen bekrefter akkurat det? Ja, for han kunne jo ikke ha hentet idéen » a surprise outbrake» rett ut av luften (toppfoto, se her)?

Som Dr. Buttar sier det, man kan jo ikke engang spå utfall av aksjekursene på tre dager og her kommer Fauci og proklamerer i 2017 en kommende pandemi i 2020 som skulle sette ut 17-22 mio mennesker i arbeidsløshet? Sjefen for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, hør og se video, her. Om ikke dette var bukken som skulle passe på havresekken? Må Anthony Fauci for retten? Dr. Buttar hevder Fauci brøt moratoriet, sørget for finansiering av videre forskning på koronaviruset i Wuhan i Kina og gjorde seg derved til en kriminell (se Game over, Fauci, video, her).

Men Fauci har vært i skyttergravene før, han. Løy han den gangen også? Fra høringen i Kongressen 27. februar 2019 om MMR-vaksinen, som hadde forårsaket så mange tragedier (se video, her, fra hans biografi, video, her).

Fauci’s NIAID funded Wuhan Lab scientists to research bat Coronavirus

Hva betyr dette? Betyr dette at koronapandemien er en politisk forberedt og skapt pandemi, brukt som redskap for å få politiske fordeler? Mange tegn peker nettopp i denne retning. Var dette et politisk virus, var dette en politisk pandemi? Kunne det tenkes at sentrum i dette kunne ligge i FN og WHO? Var ikke de oppskrudde tallene på døde, et tegn på et bedrag? For hvorfor døde plutselig alle av coronaviruset? Kanskje var Faucis motstand mot at det lenge utprøvede og brukte legemiddel mot malaria og artritis, Hydroxychloroquine (Hydroksyklorokin) også skulle kunne hjelpe mot Coronaviruset, et tegn? Var ikke Faucis øyeblikkelige protester også merkelige; hadde han for tette bånd til vaksineindustrien, kanskje sogar aksjer (se artikkel her og her, se video, her)?

Overrasket? Var Tony Fauci en muldvarp, som lagde seg sine egne tunneler i mørket, der hvor dagslyset ikke nådde hen, dypt under jordens overflate, akkurat som vår egen Jens Chr Hauge, som i det skjulte, men høyt oppe i statsstrukturene, jobbet for andres interesser? Var Tony Fauci en del av en konspirasjon? Et miljø som siktet på å overta den politiske makt? Var WHOs sentrale og vennskapelig støttende rolle ovenfor Kina et tegn på det kommunistiske miljøs samarbeid over landegrensene? Var WHO den dype stats organisasjon? Var CPC i Kina også den dype stat? Er ikke de, som FN og WHO, også kommunister?? Er det ikke de som stjeler andres gods og eiendeler, kaster umoral over folk og fe med svart magi og oppløser rettssamfunnet?

Dette er spørsmål vi i de kommende uker kanskje sogar får svar på…

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response